Font size
Small
Middle
Large


ข้อต่อ TOTOYOCONNECTOR-TC6-S


TC6-S
ขยาย
  ประเภทการใช้งาน ข้อต่อสำหรับท่อเครื่องจักรโรงงาน/ประกอบเข้ากับเครื่องจักรประเภทต่างๆ(ข้อต่อใช้เฉพาะกับท่ออ่อนTOYOX)

*เนื่องจากมีส่วนนูนที่ส่วนเกลียวจึงไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในระบบท่อปลอดเชื้อ(อาหารฯลฯ)
อาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยในอาหารได้

วัสดุ ทำจากสแตนเลส
รายละเอียดวัสดุ หางปลาไหล: SCS13(ใกล้เคียง SUS304)
แคลมป์: SCS14(ใกล้เคียง SUS316)
ฝายาง: NBR
สเปเซอร์, แหวนรอง (เฉพาะขนาด 50):โพลิอะซิทอล
โบลต์: SUSXM7(ใกล้เคียงSUS304)
สารหล่อลื่นบริเวณเกลียวโบลต์: จารบี NSF "H1"
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
อื่นๆ

ลักษณะพิเศษของข้อต่อ

*ข้อควรระวังในการใช้งาน *User's Manual
[รั่วซึมและหลุดยาก] สามารถสวมท่อได้ง่ายแค่ขันแคลมป์จนไม่เหลือช่องว่างก็สามารถป้องกันการรั่วซึมและหลุดของท่ออ่อนได้
[ลดเวลาได้จริง] สามารถถอดและประกอบท่ออ่อนได้ง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
[จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้]

ขันแคลมป์จนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ

สามารถสวมท่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคน
เเละปฎิบัติงานได้อย่างมั่นใจ

[ลดการสูญเสียแรงดัน] ลดการรั่วซึมของของเหลว เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักแล้ว
พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพกว้างกว่า (เส้นผ่านศูนย์กลางรูกว้าง)(ตาราง1)
สูญเสียแรงดันได้
[ความทนทาน] ปากท่ออ่อนและหางปลาไหลเป็นชิ้นเดียวกัน ส่งผลให้ของเหลวไม่สัมผัสกับประเก็นของส่วนในข้อต่อจึงไม่ใช่ความทนทานของประเก็นเเละสามารถใช้ของเหลงที่มีความคงทนของตัวข้อต่อได้
[ลดปริมาณขยะ] ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายเเละปริมาณขยะได้
[ทนต่อการสั่นสะเทือน] ป้องกันปัญหาการหลุดเเละรั่วซึมจากการสั่นสะเทือน สามารถเก็บกู้และบำรุงรักษาป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวต่างๆ ได้ง่าย
[ติอตั้งง่ายโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ] สามารถขันเเคลมป์ได้โดยใช้ประเเจ กุลเเจเลื่อน ประแจหกเหลี่ยม
 

*ข้อต่อ TOTOYOCONNECTOR-TC6-S คือผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานปรับปรุงแก้ไข RoHS2

AttachmentTC6-S

วิเคราะห์โครงสร้าง

ตารางมาตรฐานข้อต่อ

ข้อควรระวัง :เนื่องจากมีส่วนนูนที่ส่วนเกลียว จึงไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในระบบท่อปลอดเชื้อ ( อาหาร ฯลฯ) *อาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยในอาหารได้

รหัสสินค้า ข้อมูลจำเพาะ
ของเกลียว
ขนาด(มม.) น้ำหนัก หีบห่อ TC6-S
L Φd1 F HEX1 HEX2 g ชิ้น
TC6-S
TC6-S
TC6-S32-R1-1/4 R1-1/4 86.0 27.0 81.0 46 6 540 4
TC6-S38-R1-1/2 R1-1/2 93.0 32.0 88.0 55 6 720 4
TC6-S50-R2 R2 110.0 43.0 106.0 70 8 1,250 2

*วัสดุ: แคลมป์ :SCS13(ใกล้เคียง SUS304), ฝายาง:NBR, สเปเซอร์, แหวนรอง (เฉพาะขนาด 50):
โพลิอะซิทอล, โบลต์:SUSXM7(ใกล้เคียงSUS304), สารหล่อลื่นบริเวณเกลียวโบลต์:จารบี NSF "H1"

รายการท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

*แรงดันและอุณหภูมิที่ใช้งานเป็นไปตามค่ามาตรฐานของท่ออ่อน

TOYOCONNECTOR-TC6-S ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน
TC6-S HYPER TOYORON SUPER TOYORON TOYORON TOYOSPRING TOYORING TOYOFOODS
HPT ST TR TS TG TFB
HYPER TOYORON SUPER TOYORON TOYORON TOYOSPRING TOYORING TOYOFOODS
พีวีซี พีวีซี พีวีซี พีวีซี พีวีซี พีวีซี
ทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ผิวทนน้ำมัน
ด้านใน
ทนน้ำมัน ทนน้ำมัน ทนน้ำมัน
      สุญญากาศ สุญญากาศ ทนต่อ
ความร้อน
วัสดุ: ทำจากสแตนเลส ตัดง่าย
รหัสสินค้า ขนาดท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน (เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน มม.) ข้อมูลจำเพาะของเกลียว            
TC6-S32-R1-1/4 32 R1-1/4
TC6-S38-R1-1/2 38 R1-1/2
TC6-S50-R2 50 R2
TOYOCONNECTOR-TC6-S ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน
TC6-S TOYOFOODS-S TOYORING-F ECORON ECORON-S TOYOFUSSO TOYOFUSSO-S
TFS TGF EC ECS FF FFS
TOYOFOODS-S TOYORING-F ECORON ECORON-S TOYOFUSSO TOYOFUSSO-S
พีวีซี พีวีซี โพลีโอเลฟิน โพลีโอเลฟิน ฟลูออรีน ฟลูออรีน
ทนน้ำมัน ทนน้ำมัน สำหรับภายในอาคาร สำหรับภายในอาคาร รองรับอาหาร รองรับอาหาร
ทนต่อ
ความร้อน
ทนต่อ
ความร้อน
ทนต่อสารเคมี ทนต่อสารเคมี ทนต่อสารเคมี ทนต่อสารเคมี
สุญญากาศ สุญญากาศ   สุญญากาศ ไม่ใช้กาว สุญญากาศ
วัสดุ: ทำจากสแตนเลส ตัดง่าย       สุญญากาศ
รหัสสินค้า ขนาดท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน (เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน มม.) ข้อมูลจำเพาะของเกลียว            
TC6-S32-R1-1/4 32 R1-1/4
TC6-S38-R1-1/2 38 R1-1/2
TC6-S50-R2 50 R2  

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน

ฝายางสำหรับเปลี่ยน

ฝายางสำหรับเปลี่ยน

 

ชุดแคลมป์สำหรับเปลี่ยน

ชุดแคลมป์สำหรับเปลี่ยน

รหัสสินค้า TOYOCONNECTOR
ที่สามารถใช้ได้
หีบห่อ รหัสสินค้า TOYOCONNECTOR
ที่สามารถใช้ได้
หีบห่อ
ชิ้น ชิ้น
TC6-32-G TC6-S32-R1-1/4 4 TC6-32-CBSS TC6-S32-R1-1/4 1
TC6-38-G TC6-S38-R1-1/2 4 TC6-38-CBSS TC6-S38-R1-1/2 1
TC6-50-G TC6-S50-R2 2 TC6-50-CBSS TC6-S50-R2 1

TOYOCONNECTOR เป็นข้อต่อเฉพาะสำหรับ TOYOX HOSE TOYOX จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ TOYOCONNECTOR กับท่อชนิดอื่นๆรวมถึงท่อที่ผลิตโดย TOYOX หรือโดยผู้ผลิตรายอื่น เนื่องจากอุปกรณ์อาจไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง

 

Attachment method

See how to attach it on video
1 คลายโบลท์ออกและถอดเเคลมป์ออกจากหางปลาไหล จากนั้นนำหางปลาไหลไปติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร Fig. 1. Attachment method
2

สอดฝายางผ่านท่อ

*สามารถตรวจสอบระยะการสอดฝายางได้จากคู่มือ    

Fig. 2. Attachment method
3 นำท่ออ่อนที่สอดฝายางไว้มาสอดเข้าในสุดของท่ออ่อนของหางปลาไหล Fig. 3. Attachment method
4

ประกอบชั่วคราวโดยใช้แคลมป์ยึดให้ตรงกับร่องหางปลาไหล

*ปรับเครื่องหมาย △ ของฝายางให้อยู่ในตำเเหน่งตรงกลางของช่องว่าง
Fig. 4. Attachment method
5 ขันโบลท์ 2 ตัวให้เท่าๆกันจนกว่าจะไม่เหลือช่องว่าง
Fig. 5. Attachment method

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ

ขันโบลท์โดย้ใช้ “ประแจหกเหลี่ยม” ที่มีความยาว180 มม. ขึ้นไป (TC6-S50 ขนาด 200 มม. ขึ้นไป)
Attachment Tool

使用说明&注意事项 +81-765-52-3131

Page topCopyright 2016- © TOYOX CO., LTD. All Rights Reserved.