Font size
Small
Middle
Large


TOYOX เป็นบริษัทเช่นไร?

 

What Sort of Company Is Toyox?

Toyox ตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้อย่างครอบคลุม ด้วยท่ออ่อนและข้อต่อที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย การลำเลียงของเหลวมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป ท่ออ่อนและข้อต่อจึงต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับของเหลวนั้นๆ รวมถึงต้องสามารถทำงานได้ในสภาวะแรงดันและอุณหภูมิต่างๆ เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราเพื่อให้ตอบสนองต่อสภาวะการทำงานเหล่านั้น ที่ Toyox เรายังทำงานในเชิงรุกเพื่อค้นหาโซลูชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทำงานได้ในทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้

บริษัทของเรามีการติดตั้งห้องบริการข้อมูลและระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถทำการทดสอบซึ่งจะตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติพื้นฐานของท่ออ่อนและข้อต่อ รวมทั้งทดสอบตามความต้องการของลูกค้าได้

 


ลูกค้า (แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม) (INPO)อุตสาหกรรมยานยนต์ Aisin Seiki / DENSO / Hino Motors / Koito Manufacturing / Nissan Motor / Toyota Motor / SUBARU / Honda Motor / Mazda Motor / Mitsubishi Motors / Yamaha Motor และอื่นๆ
ผู้ผลิตอาหาร Ajinomoto / Ezaki Glico / Imuraya Confectionery / Itoham Foods / Kagome Labio / Kameda Seika / Ogawa / Kewpie / Kikkoman / Nippon Meat Packers / Nisshin OilliO / Shikishima Baking / Takasago International / House Foods / Meiji / Mizkan / Morinaga / Morinaga Milk Industry / Prima Meat Packers / Lotte / Yamazaki Baking และอื่นๆ
ผู้ผลิตเครื่องจักรกล Amada / Anest Iwata / IHI / JTEKT / Okuma / DMG Mori Seiki / Tadano
Hokuetsu Industries / Makino / Mitsubishi Heavy Industries / Toshiba Machine / Yamazaki Mazak / Yanmar และอื่นๆ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม Asahi Breweries / Calpis / Coca-Cola (Japan) / Kirin Brewing / Sapporo Breweries / Suntory / Yakult Honsha และอื่นๆ
อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง Amano Enzyme / Astellas Pharma / Daiichi Sankyo / Kao / Otsuka Pharmaceutical / Santen Pharmaceutical / Shiseido Takeda Pharmaceutical และอื่นๆ
โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า Hitachi Zosen / JFE Steel / Kawasaki Heavy Industries / Kobe Steel / Mitsui Engineering & Shipbuilding / NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL และอื่นๆ
โรงงานผลิตแก้ว Asahi Glass / Nippon Electric Glass และอื่นๆ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ Dai Nippon Printing / Komori / Toppan Printing และอื่นๆ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ความเที่ยงตรงสูง Canon / IBIDEN / Kyocera / Olympus / Sanden / Sanyo Electric / Sharp / Hitachi / Nikon / Panasonic / Pioneer / Sony / TDK / Toshiba / Brother Industries / Fujifilm / Mirai Industry / Mitsubishi Electric / ROHM และอื่นๆ
เครื่องใช้ภายในครัวเรือน LIXIL / Takara Standard / TOTO และอื่นๆ
อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ Murata Manufacturing / Tokyo Electron / ULVAC และอื่นๆ
อุตสาหกรรมสารเคมี Mitsubishi Chemical / Mitsui Chemicals / Shin-Etsu Chemical / Sumitomo Chemical และอื่นๆ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรม FANUC / Nachi-Fujikoshi / NEC และอื่นๆ
อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ Elleair Texel / Oji Paper และอื่นๆ


What sort of company is Toyox?


Page topCopyright 2016- © TOYOX CO., LTD. All Rights Reserved.