Font size
Small
Middle
Large


แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

TOYOX เป็นบริษัทเช่นไร?

5 บริการ ที่เรามอบให้ท่าน

การตรวจสอบโดยเปรียบเทียบจากคลิปวีดีโอ

Vol.1 ปัจจัยที่ทำให้รั่วซึมเเละหลุดยาก

Vol.2 ปัจจัยที่ทำให้เส้นใยแตกรั่วยาก

Vol.3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการควบแน่นได้ยาก

Vol.4 ปัจจัยที่ทำให้คืนตัวและตัดได้ง่าย

Vol.5 ปัจจัยที่ทำให้ยุบตัวได้ยาก

Vol.6 ปัจจัยที่ทำให้หักตัวได้ยาก

Vol.7 ปัจจัยที่ทำให้สามารถจัดทำเป็น
มาตรฐานการทำงาน

Vol.8 ปัจจัยที่ทำให้สามารถประหยัดพลังงาน
ด้วยการเปลี่ยนข้อต่อ

Vol.9 ปัจจัยที่ทำให้สามารถประหยัดพลังงาน
ด้วยการเปลี่ยนท่ออ่อน

Vol.10 ปัจจัยที่ทำให้น้ำขังได้ยาก

ข้อเสนอแนะและตัวอย่างการปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน

สารเคมี: 1-7

เครื่องสำอาง: 1-5

เครื่องจักรกล - งานโลหะ: 1-9

ขึ้นรูปพลาสติก: 1-6

อาหาร - เครื่องดื่ม: 1-7

โครงสร้างท่ออ่อนและข้อต่อตามประเภทการใช้งาน

โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ด้ายแตกรั่ว
และบิดตัวได้ยาก

โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ท่อหักพับ
เเละยุบตัวได้ยาก

โครงสร้างและปัจจัยที่ทนต่อการจ่ายแรงดันได้

โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ไม่ต้องแยก
ประเภทในการกำจัด

โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้เก็บประจุของไฟฟ้าสถิต
ได้ยาก

โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้เก็บประจุของ
ไฟฟ้าสถิตได้ยาก

โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ช่วยป้องกัน
การรั่วซึมและหลุด

โครงสร้างและสาเหตุที่ทำให้ของเหลวไม่คั่งค้าง

โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ปลอดภัยต่อ
สุขภาพเนื่องจากโครงสร้างข้อต่อถูกออก
แบบมาให้ป้องกันน้ำขัง

 

แนะนำบริษัท

ข้อมูลโดยย่อของบริษัท

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับของเหลว

เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับข้อต่อ

ข้อมูลท่ออ่อน

หมายเหตุสำหรับการใช้ข้อมูลการทนต่อ
สารเคมีของท่ออ่อน

หมายเหตุสำหรับการใช้ข้อมูลการทนต่อ
สารเคมีของข้อต่ออ

ข้อควรระวังเพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่ปลอดภัย

ท่ออ่อน

ข้อต่อ

ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อน

อื่นๆ

คำศัพท์เฉพาะทาง

ติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

รายการสินค้า

หน้าแรก

TOYORON HOSE

HYBRID TOYORON HOSE

SUPER TOYORON HOSE

TOYOSPRING HOSE

ECORON HOSE

ECORON-S HOSE

TOYOSIGNAL HOSE

TOYOFOODS HOSE

HYBRID TOYOFOODS HOSE

TOYOFOODS-S HOSE

TOYOSILICONE HOSE

HYBRID TOYOSILICONE HOSE

TOYOSILICONE-S HOSE

TOYOSILICONE-S2 HOSE

TOYOSILICONE-P HOSE

TOYOSILICONE THERMO HOSE

TOYOSILICONE THERMO 140 HOSE

TOYORING-F HOSE

TOYOBIO-G HOSE

TOYORING HOSE

TOYOFUSSO HOSE

TOYOFUSSO-E HOSE

TOYOFUSSO-S HOSE

HIT HOSE

HITRUN HOSE

TOPRUN HOSE

ROCK-Y

TOYOSPRAY

ARROW HOSE

TOYOTOP

HYBRID TOYODROP HOSE

TOYOTOP-E HOSE

PAINT HOSE

ข้อต่อ

ข้อต่อขันเกลียว

TOYOCONNECTOR TC3-B

TOYOCONNECTOR TC6-B

TOYOCONNECTOR TC6-S

TOYOCONNECTOR TC3-PB

TOYOCONNECTOR TCSB

TOYOCONNECTOR TCSBS

TOYOCONNECTOR TC3-SS

TOYOCONNECTOR-TC3-F

TOYOCONNECTOR-TC3-CS

TOYOCONNECTOR-TC6-F

TOYOCONNECTOR-TC6-CS

TOYOCONNECTOR-F

TOYOCONNECTOR TC3-FS

ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อน

ข้อต่อเฟอร์รูลชนิดหล่อติดท่อ

ข้อต่อตัวผู้รุ่น HM

ข้อต่อน็อตหกเหลี่ยมรุ่น HNT

KAMLOK COUPLER

PIPE THREAD MALE

PIPE THREAD FEMALE

TOYOSILICONE CONNECTOR
ALL IN HOSE

ก้านแคมล็อค

KAMLOK COUPLER HOSE SHANK
อะลูมิเนียมอัลลอย

KAMLOK COUPLER HOSE SHANK
สแตนเลส

KAMLOK COUPLER HOSE SHANK
โพลีโพรพิลีน

KAMLOK TWINLOCK COUPLER
HOSE SHANK อะลูมิเนียมอัลลอย

KAMLOK TWINLOCK COUPLER
HOSE SHANK สแตนเลส

KAMLOK TWINLOCK COUPLER
HOSE SHANK โพลีโพรพิลีน

KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK
HOSE SHANK อะลูมิเนียมอัลลอย

KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK
STAINLESS STEEL สแตนเลส

KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK
โพลีโพรพิลีน

ส่วนประกอบแบบรอยหยัก

W-SAFETY CLAMP WITH NIPPLE

TOYOBIO-JOINT TBJ
(ข้อต่อที่ใช้เฉพาะกับTOYOBIO-G)

DEDICATED FITTING
FOR TOYOFUSSO

ข้อต่อเฉพาะสำหรับลม

RAKURAKU JOINT: ซอคเก็ตล็อค

RAKURAKU JOINT: ปลั๊กไล่ลม

RAKURAKU JOINT: ข้อต่อเชื่อม

แคลมป์รัดท่ออ่อน

W-SAFETY CLAMP-WFS

SAFETY CLAMP ประเภท SB

SAFETY CLAMP ประเภท FS



Page top



Copyright 2016- © TOYOX CO., LTD. All Rights Reserved.