Font size
Small
Middle
Large


  • หน้าแรก >
  • แนะนำความเปลี่ยนแปลงของแกนท่อ TOYOX

แนะนำความเปลี่ยนแปลงของแกนท่อ TOYOX


มีนาคม 2016
บริษัท TOYOX Co.,Ltd.

เรียนท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
เราขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา
บริษัทของเราได้เปลี่ยนแปลงแกนของท่ออ่อน
เพื่อให้สามารถแยกชนิดท่ออ่อนของ TOYOX ได้ในทันที
จุดเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ กรุณาดูข้อมูลอ้างอิง

ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง :
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 เป็นต้นไป
ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง :
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบพันรอบแกนกระดาษทั้งหมด
จุดเปลี่ยนแปลง :
ปีกของแกน(ทั้งสองด้าน) มีสัญลักษณ์ชื่อเเบรนด์อยู่

变更事项

เราพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการบริการด้านการจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจด้วยความเคารพอย่างสูง

根据问题选择


Page topCopyright 2016- © TOYOX CO., LTD. All Rights Reserved.