การเปรียบเทียบพื้นที่หน้าตัดของ TCSB

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ TOYOCONNECTOR ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การเปรียบเทียบ พื้นที่หน้าตัด
(เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักที่มีจำหน่ายในท้องตลาด)
รหัสสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ
mm mm2 mm mm2
9 TCSB-9-R3/8 7.0 38 6.0 28 1.4 เท่า
12 TCSB-12-R1/2 10.0 79 8.0 50 1.6 เท่า
15 TCSB-15-R1/2 12.0 113 11.0 95 1.2 เท่า
19 TCSB-19-R3/4 16.5 214 15.0 177 1.2 เท่า
25 TCSB-25-R1 22.0 380 20.0 314 1.2 เท่า

ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด