ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ความสามารถในการผลิตสูงขึ้นด้วยการแก้ปัญหาสายยางยุบตัวและน้ำรั่วไหลจากข้อต่อ

แต่ก่อนลูกค้าใช้ท่อต่อกับข้อต่อขันเกลียวเป็นระบบท่อหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นรอบฝาครอบกันฝุ่นของเครื่องฉีดขึ้นรูป อย่างไรก็ตาม ท่อจะสูญเสียแรงดันและยุบตัวเมื่อเครื่องหยุดทำงาน เมื่อเครื่องเริ่มทำงานและท่อได้รับแรงดันอีกครั้ง น้ำจะรั่วออกจากบริเวณระหว่างท่อและข้อต่อ ทำให้ต้องหยุดการผลิต เกิดปัญหาที่ทำให้การทำงานต้องหยุดชะงัก เช่น การสูญเสียผลผลิตและต้องใช้เวลาในการตรวจหาและแก้ไขปัญหา

ลดปัญหาการเสื่อมสภาพของสายยางและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการเพิ่มคุณสมบัติการทนความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการลดจำนวนครั้งที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางแบบดูดเพื่อลำเลียงเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตชิ้นส่วนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งขณะใช้งานอุณหภูมิจะขึ้นสูงถึง 80°C แต่สายยางที่ใช้อยู่สามารถทนความร้อนได้เพียง 50 ถึง 60°C เท่านั้น ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจว่าสายยางที่ใช้อยู่จะสามารถทนความร้อนสูงได้ การใช้สายยางดังกล่าวทำให้สายยางเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้งและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัญหาดังกล่าวจึงต้องได้รับการแก้ไข

แก้ปัญหาสายยางหลุดออกจากตัวควบคุมอุณหภูมิโลหะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แต่ก่อนลูกค้าใช้ท่อที่ยึดด้วยข้อต่อจากคู่แข่งในระบบท่อลำเลียงวงจรน้ำสำหรับการหล่อเย็นซึ่งต่อกับตัวควบคุมอุณหภูมิโลหะ สารหล่อเย็นที่เดินทางผ่านระบบท่อจะมีค่าแรงดัน 0.6 MPa แต่ท่อกลับหลุดออกจากข้อต่อ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในโรงงาน การผลิตต้องหยุดลง นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดและทำให้โรงงานแห้ง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียในการผลิต

น้ำมันหล่อเย็นทำให้ท่ออ่อนเกิดการแข็งตัว บิดงอ และยุบตัว ทำให้การหล่อเย็นหยุดกลางคัน!

ท่ออ่อน PVC ในส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องมือตัดเฉือนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแข็งตัว บิดงอ หรือยุบตัวเนื่องจากน้ำมันหล่อเย็น หากน้ำมันหล่อเย็นเกิดอุดตัน จะทำให้การหล่อเย็นหยุดกะทันหันซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ตามมา นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนทุกๆ ครึ่งปีอีกด้วย เราจึงเริ่มค้นหาท่ออ่อนที่มีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำมัน

ละอองที่เกิดจากน้ำมัน ทำให้ต้องเปลี่ยนท่ออ่อนบ่อยครั้ง

นอกเหนือจากการใช้ระบบท่อลมภายในโรงงาน เราใช้ท่ออ่อน SUPER TOYORON สำหรับการระบายน้ำมันหล่อเย็นหรือละอองน้ำมันที่มักจะกระจายฟุ้งในบริเวณโรงงาน แต่การแข็งตัวเนื่องจากน้ำมันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อทุกๆ สองปี ซึ่งเป็นงานที่ยากลำบาก เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนท่อในหลายจุดและใช้เวลาทั้งวันในการเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวนั้นมีความปลอดภัยก็จริง แต่ก็มีปัญหาเรื่องการกำจัดและค่าใช้จ่ายตามมา

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวถูกนำมาใช้กับท่อลำเลียงสารหล่อเย็นในโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมและท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อ ข้อต่อจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีการเปลี่ยนท่ออ่อน สิ้นเปลืองและต้องเก็บสต็อกเผื่อไว้สำหรับการเปลี่ยนท่อครั้งต่อไป ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ท่อแข็งตัวเพราะน้ำมัน!ต้องหยุดการผลิต เสียเวลา เสียรายได้

โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์แห่งนี้ใช้ท่อถักพีวีซีทนน้ำมันและเชื่อมด้วยข้อต่อแบบหางปลากับ
สายรัดของบริษัทอื่นต่อเข้ากับท่อน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักร แต่ท่อนี้หลุดทุกปี
โรงงานต้องหยุดการผลิต ทำให้เสียเวลาและรายได้

มีอากาศรั่วออกมาจากจุดเชื่อมระหว่างท่อกับนิปเปิ้ล

โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตวัสดุสำหรับเชื่อมต่อซึ่งกำลังรณรงค์เรื่องลดการใช้พลังงาน ปัญหาคือ
มีอากาศรั่วออกมาจากจุดเชื่อมระหว่างท่อพีวีซีกับนิปเปิ้ลที่ใช้เป็นท่อแอร์ สาเหตุได้แก่
พนักงานแบ่งหน้าที่ในการขันสายรัดตรงท่อแต่ละจุด ทว่าแต่ละคนมีวิธีขันต่างกัน
แม้จะขันให้แน่นขึ้นเป็นประจำ อากาศยังคงรั่วออกมาอยู่

ลูกค้าที่จำหน่ายเครื่องจักรแจ้งเตือนเรื่องน้ำยารั่วและท่อหลุด!

ลูกค้าที่จำหน่ายเครื่องจักรเตือนมาบ่อยครั้งว่า สายรัดรัดไม่แน่นและเสื่อมลงเมื่อใช้ไปนานๆ ทำให้น้ำยารั่ว
แต่ยังหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมไม่ได้ นอกจากนี้ ในโรงงานนี้เองก็มีปัญหาเรื่องการประกอบเครื่องที่
ใช้ข้อต่อแบบหางปลากับสายรัดท่อซึ่งทำได้ไม่สะดวก

ท่อ “หัก – แบน” ทำให้น้ำมันไหลน้อยลง!

โรงงานผลิตแบริ่งแห่งนี้วางท่อถัก Tetron รอบเครื่องจักรโดยใช้ปล่อยน้ำมันตัดกลึง
แต่เนื่องจากท่อที่อยู่ใกล้ส่วนโลหะมักจะหัก น้ำมันก็ทำให้ท่อแข็ง ไม่คืนตัว จึงทำให้น้ำมันในท่อไหลช้าลง