ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

น้ำมันหล่อเย็นทำให้ท่ออ่อนเกิดการแข็งตัว บิดงอ และยุบตัว ทำให้การหล่อเย็นหยุดกลางคัน!

ท่ออ่อน PVC ในส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องมือตัดเฉือนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแข็งตัว บิดงอ หรือยุบตัวเนื่องจากน้ำมันหล่อเย็น หากน้ำมันหล่อเย็นเกิดอุดตัน จะทำให้การหล่อเย็นหยุดกะทันหันซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ตามมา นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนทุกๆ ครึ่งปีอีกด้วย เราจึงเริ่มค้นหาท่ออ่อนที่มีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำมัน

ละอองที่เกิดจากน้ำมัน ทำให้ต้องเปลี่ยนท่ออ่อนบ่อยครั้ง

นอกเหนือจากการใช้ระบบท่อลมภายในโรงงาน เราใช้ท่ออ่อน SUPER TOYORON สำหรับการระบายน้ำมันหล่อเย็นหรือละอองน้ำมันที่มักจะกระจายฟุ้งในบริเวณโรงงาน แต่การแข็งตัวเนื่องจากน้ำมันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อทุกๆ สองปี ซึ่งเป็นงานที่ยากลำบาก เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนท่อในหลายจุดและใช้เวลาทั้งวันในการเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวนั้นมีความปลอดภัยก็จริง แต่ก็มีปัญหาเรื่องการกำจัดและค่าใช้จ่ายตามมา

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวถูกนำมาใช้กับท่อลำเลียงสารหล่อเย็นในโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมและท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อ ข้อต่อจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีการเปลี่ยนท่ออ่อน สิ้นเปลืองและต้องเก็บสต็อกเผื่อไว้สำหรับการเปลี่ยนท่อครั้งต่อไป ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ท่อแข็งตัวเพราะน้ำมัน!ต้องหยุดการผลิต เสียเวลา เสียรายได้

โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์แห่งนี้ใช้ท่อถักพีวีซีทนน้ำมันและเชื่อมด้วยข้อต่อแบบหางปลากับ
สายรัดของบริษัทอื่นต่อเข้ากับท่อน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักร แต่ท่อนี้หลุดทุกปี
โรงงานต้องหยุดการผลิต ทำให้เสียเวลาและรายได้

มีอากาศรั่วออกมาจากจุดเชื่อมระหว่างท่อกับนิปเปิ้ล

โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตวัสดุสำหรับเชื่อมต่อซึ่งกำลังรณรงค์เรื่องลดการใช้พลังงาน ปัญหาคือ
มีอากาศรั่วออกมาจากจุดเชื่อมระหว่างท่อพีวีซีกับนิปเปิ้ลที่ใช้เป็นท่อแอร์ สาเหตุได้แก่
พนักงานแบ่งหน้าที่ในการขันสายรัดตรงท่อแต่ละจุด ทว่าแต่ละคนมีวิธีขันต่างกัน
แม้จะขันให้แน่นขึ้นเป็นประจำ อากาศยังคงรั่วออกมาอยู่

ลูกค้าที่จำหน่ายเครื่องจักรแจ้งเตือนเรื่องน้ำยารั่วและท่อหลุด!

ลูกค้าที่จำหน่ายเครื่องจักรเตือนมาบ่อยครั้งว่า สายรัดรัดไม่แน่นและเสื่อมลงเมื่อใช้ไปนานๆ ทำให้น้ำยารั่ว
แต่ยังหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมไม่ได้ นอกจากนี้ ในโรงงานนี้เองก็มีปัญหาเรื่องการประกอบเครื่องที่
ใช้ข้อต่อแบบหางปลากับสายรัดท่อซึ่งทำได้ไม่สะดวก

ท่อ “หัก – แบน” ทำให้น้ำมันไหลน้อยลง!

โรงงานผลิตแบริ่งแห่งนี้วางท่อถัก Tetron รอบเครื่องจักรโดยใช้ปล่อยน้ำมันตัดกลึง
แต่เนื่องจากท่อที่อยู่ใกล้ส่วนโลหะมักจะหัก น้ำมันก็ทำให้ท่อแข็ง ไม่คืนตัว จึงทำให้น้ำมันในท่อไหลช้าลง

เกิดอุบัติเหตุและรู้สึกตกใจบ่อยครั้งเพราะเกิดไฟฟ้าสถิตที่เครื่องดูดฝุ่น!

โรงงานนี้เป็นโรงงานที่ใช้ผงเซรามิคผลิตหัวเทียนรถยนต์ และใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดผงเซรามิคเพื่อรักษา
ความสะอาดในโรงงาน ขณะทำความสะอาด หากท่อดูดของเครื่องดูดฝุ่นสัมผัสถูกส่วนที่เป็นโลหะ
พนักงานมักตกใจเพราะถูกไฟฟ้าสถิตดูด ต้องคิดหาวิธีแก้ไขเพื่อความปลอดภัย

ท่อระเบิดเพราะประกายไฟจากการเชื่อมและการสิ้นเปลืองพลังงาน!

โรงงานแห่งนี้ใช้ท่อแอร์ที่ทำด้วยยูรีเทนในสายการเชื่อมต่อเครื่องจักรเกษตร หากประกายไฟกระเด็นถูกท่อ
จะทำให้ท่อเป็นรูและมีอากาศรั่วออกมา นอกจากนี้ คณะกรรมการ ISO 14000
ได้เตือนว่าปัญหานี้ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ทางโรงงานจึงต้องหามาตรการป้องกัน

สีพ่นเกาะติดในท่อ ท่อหักงอทำให้อากาศไม่ไหล!

โรงงานนี้ใช้ท่อยูรีเทนของบริษัทอื่นในแอร์กันที่ใช้ในบูธพ่นสี แต่ว่าสีเกาะติดอยู่ในท่อจนใช้งานลำบาก
และท่อหักงอทำให้อากาศไม่ไหล