ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

แก้ปัญหาสิ่งปนเปื้อนตามความต้องการของลูกค้า !

ทางโรงงานใช้ท่อลำเลียงอาหาร TOYOSPRING ซึ่งทำจากพีวีซี เชื่อมต่อด้วยข้อต่อแบบ
หางปลาและสายรัดท่อตรงส่วนที่บรรจุน้ำสลัด แต่เนื่องจากลูกค้าได้กล่าวถึงปัญหาการปนเปื้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้นในร่องของข้อต่อแบบหางปลา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไข

มีกลิ่นเหม็นจากน้ำที่คั่งอยู่ในท่อ!

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ หลังจากระบายน้ำเชื่อมผ่านท่อ TOYOSPRING แม้จะล้างด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ
90 องศาเซลเซียสแต่ยังเกิดกลิ่นเหม็นจากน้ำที่คั่งอยู่ในท่อ นอกจากนี้ โรงงานบางแห่งใช้ท่อ
TOYOSPRING โดยที่ไม่รู้ว่าท่อชนิดนี้ทนความร้อนได้เพียง 60 องศาเซลเซียส

ลูกค้าขอดูใบรับรองของท่อที่ใช้ในการประกอบอาหาร!

โรงงานผลิตอะเกะดะมะ (เศษแป้งทอด) และคะยะคุ (เครื่องที่ใส่ในข้าวหรืออุด้ง)ใช้ท่อยางพลาสติก
ไวนิลธรรมดาในการส่งน้ำที่ใช้ผสมกับแป้งสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทว่าหลังจากนั้น
ลูกค้าได้ขอใบรับรองของท่อที่ใช้ในโรงงาน ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ไข

ลำบากในการล้างท่อทุกวัน และพบเชื้อแบคทีเรียเกินมาตรฐานบ่อยมาก!

เดิมโรงงานใช้ท่อส่งเครื่องเทศที่ครอบด้วยปลอกโลหะและสายรัด ซึ่งจำเป็นต้องถอดล้างทุกวัน
เกิดภาระในการถอดล้างและประกอบกลับ นอกจากนี้ ทุกๆวัน โรงงานจะต้องตรวจสอบจำนวน
เชื้อแบคทีเรียในสายการผลิตทุกสาย มีการพบเชื้อแบคทีเรียเกินมาตรฐานในทุกสายหลายครั้ง
ในแต่ละเดือน บางครั้ง โรงงานถึงกับต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทิ้งซึ่งทำให้
เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

มีคราบติดในท่อ!ล้างออกลำบาก!!

ท่อที่ใช้ถ่ายน้ำเชื่อมพุดดิ้งทิ้งเป็นท่อถักพีวีซี แต่เนื่องจากน้ำเชื่อมเหนียวมาก และติดอยู่ด้านในท่อจนทำ
ให้ท่ออุดตัน จึงต้องใช้แปรงขัดทำความสะอาดทุกอาทิตย์ ซึ่งเป็นภาระมาก

ท่อพับแบนแล้วไม่กลับคืนสภาพเดิม และมีของเหลวรั่วออกมา

ปัญหาคือในโรงงานนี้ใช้ท่อสปริงในการถ่ายเหล้าสาเกและเหล้าโชชูโดยต่อเข้ากับจุดแรกของปั๊ม
แต่ท่อถูกรถโฟล์คลิฟท์ที่ผ่านไปมาทับอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ท่อรั่วและมีของเหลวไหลออกมา

ท่อแตกหลังจากฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อน!

ปัญหาคือ ท่อต่อเครื่องกดเบียร์ที่ใช้ในร้านค้าขนาดใหญ่เป็นท่อซิลิคอนถัก ซึ่งเมื่อใช้แล้วสีเปลี่ยนไปมาก
ลูกค้ารู้สึกไม่ดี นอกจากนี้ เมื่อล้างด้วยน้ำร้อนแล้วท่อเกิดระเบิดแตก กลายเป็นปัญหาใหญ่
ในการปฏิบัติงานและในด้านความปลอดภัย

มีการรั่วซึมเกิดขึ้นเมื่อรัดแคลมป์รัดท่อ!

ท่ออ่อนและแคมล็อคถูกนำมาใช้ในการยึดสายรัดท่ออ่อนที่ใช้ในการลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานผลิตอาหารหมักดอง การรั่วซึมจากข้อต่อ จำเป็นต้องใช้มาตรการรับมือ