ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

การเปลี่ยนข้อต่อย้ำหัวบ่อยครั้ง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงและต้องเสียเวลาในการย้ำหัวผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือปัญหาดังกล่าว

ในระหว่างขั้นตอนการเติมสารแต่งกลิ่นรส มีการใช้งานท่ออ่อนซิลิโคนเกรดอาหารและข้อต่อย้ำหัว แต่การสลับการลำเลียงแบบดูดและจ่ายความดันไปมาบ่อยครั้งในขั้นตอน ทำให้ต้องเปลี่ยนท่ออ่อนเป็นประจำ เกิดค่าใช้จ่ายสำหรับข้อต่อย้ำหัวที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ปัญหาของเหลวตกค้างที่รอยหยักหางปลาไหลและท่ออ่อน เนื่องจากวัตถุดิบจำพวกนมที่อยู่ในสารแต่งกลิ่นรส

การผลิตสารแต่งกลิ่นรสแบบใหม่ใช้วัตถุดิบจำพวกนมในปริมาณมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบแบคทีเรียที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันท่ออ่อนจะต่อโดยการใช้แคลมป์รัดท่ออ่อนรัดที่ส่วนหางปลาไหล แต่ส่วนนูนอาจทำให้ของเหลวตกค้าง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือปัญหาดังกล่าว

วัตถุดิบอาหารเกาะติดกับท่ออ่อนขณะทำการลำเลียงเนื่องจากไฟฟ้าสถิต ทำให้อัตราการไหลลดลง!

ท่ออ่อนหลายชนิดถูกนำมาทดสอบในการลำเลียงวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบกลับเกาะติดกับท่ออ่อนเนื่องจากไฟฟ้าสถิต และอัตราการไหลก็ลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง

ปัญหาท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อขณะการทำความสะอาดด้วยอุณหภูมิสูงและการทำให้ปลอดเชื้อของไลน์การลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสิ่งที่น่ากังวล

ท่ออ่อน TOYORING-F Hose ขนาด 38φ และแคมล็อคพร้อมข้อต่อหางปลาไหลถูกนำมาใช้กับแคลมป์รัดท่อสำหรับลำเลียงวัตถุดิบในโรงงานผลิตซอสถั่วเหลือง อย่างไรก็ตาม ขณะการทำความสะอาดและการทำให้ปลอดเชื้อ จะมีน้ำร้อนอุณหภูมิ 80°C ไหลผ่าน ซึ่งจะมีแรงดันใกล้เคียงกับขีดจำกัดสูงสุดของแรงดันที่ยอมรับได้เป็นเวลาสั้นๆ

มีการรั่วซึมเกิดขึ้นเมื่อรัดแคลมป์รัดท่อ!

ท่ออ่อนและแคมล็อคถูกนำมาใช้ในการยึดสายรัดท่ออ่อนที่ใช้ในการลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานผลิตอาหารหมักดอง การรั่วซึมจากข้อต่อ จำเป็นต้องใช้มาตรการรับมือ

แก้ปัญหาสิ่งปนเปื้อนตามความต้องการของลูกค้า !

ทางโรงงานใช้ท่อลำเลียงอาหาร TOYOSPRING ซึ่งทำจากพีวีซี เชื่อมต่อด้วยข้อต่อแบบ
หางปลาและสายรัดท่อตรงส่วนที่บรรจุน้ำสลัด แต่เนื่องจากลูกค้าได้กล่าวถึงปัญหาการปนเปื้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้นในร่องของข้อต่อแบบหางปลา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไข

มีกลิ่นเหม็นจากน้ำที่คั่งอยู่ในท่อ!

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ หลังจากระบายน้ำเชื่อมผ่านท่อ TOYOSPRING แม้จะล้างด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ
90 องศาเซลเซียสแต่ยังเกิดกลิ่นเหม็นจากน้ำที่คั่งอยู่ในท่อ นอกจากนี้ โรงงานบางแห่งใช้ท่อ
TOYOSPRING โดยที่ไม่รู้ว่าท่อชนิดนี้ทนความร้อนได้เพียง 60 องศาเซลเซียส

ลูกค้าขอดูใบรับรองของท่อที่ใช้ในการประกอบอาหาร!

โรงงานผลิตอะเกะดะมะ (เศษแป้งทอด) และคะยะคุ (เครื่องที่ใส่ในข้าวหรืออุด้ง)ใช้ท่อยางพลาสติก
ไวนิลธรรมดาในการส่งน้ำที่ใช้ผสมกับแป้งสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทว่าหลังจากนั้น
ลูกค้าได้ขอใบรับรองของท่อที่ใช้ในโรงงาน ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ไข

ลำบากในการล้างท่อทุกวัน และพบเชื้อแบคทีเรียเกินมาตรฐานบ่อยมาก!

เดิมโรงงานใช้ท่อส่งเครื่องเทศที่ครอบด้วยปลอกโลหะและสายรัด ซึ่งจำเป็นต้องถอดล้างทุกวัน
เกิดภาระในการถอดล้างและประกอบกลับ นอกจากนี้ ทุกๆวัน โรงงานจะต้องตรวจสอบจำนวน
เชื้อแบคทีเรียในสายการผลิตทุกสาย มีการพบเชื้อแบคทีเรียเกินมาตรฐานในทุกสายหลายครั้ง
ในแต่ละเดือน บางครั้ง โรงงานถึงกับต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทิ้งซึ่งทำให้
เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

มีคราบติดในท่อ!ล้างออกลำบาก!!

ท่อที่ใช้ถ่ายน้ำเชื่อมพุดดิ้งทิ้งเป็นท่อถักพีวีซี แต่เนื่องจากน้ำเชื่อมเหนียวมาก และติดอยู่ด้านในท่อจนทำ
ให้ท่ออุดตัน จึงต้องใช้แปรงขัดทำความสะอาดทุกอาทิตย์ ซึ่งเป็นภาระมาก