ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

เกิดอุบัติเหตุเพราะท่อหลุดขณะล้างด้วยไอร้อนสูง!

โรงงานนี้ใช้ท่อดูดพีวีซีทนความร้อนในการลำเลียงเครื่องสำอาง และล้างทำความสะอาดท่อ
ดังกล่าวด้วยไอน้ำซึ่งทำให้ท่อเกิดการแข็งตัว ท่อจึงหลุดออกมาและเกิดไฟไหม้ นอกจากนี้
ที่นี่มีพนักงานหญิงทำงานเป็นจำนวนมาก ทางโรงงานจึงต้องรีบหาวิธีป้องกันไฟไหม้โดยด่วน

มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นท่อพีวีซี!

เดิม สายงานลำเลียงและสายงานบรรจุวัตถุดิบเครื่องสำอางใช้ท่อถักพีวีซีมาตลอด
แต่หลังจากเปลี่ยนวิธีการผลิต ก็มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องกลิ่นพีวีซี จึงต้องรีบหาทางแก้ไข

ทำความสะอาดท่อลำบาก และกังวลเรื่องคุณสมบัติทนความร้อน!

ใช้ท่อ TOYORING-F และเชื่อมต่อด้วยสายรัดแบบหางปลา เป็นท่อสำหรับดูดวัตถุดิบจากถังละลายสาร
ไปที่อุปกรณ์ที่ทำให้เป็นครีมน้ำนม แต่ว่าเวลาล้างทำความสะอาด จะต้องเสีย
เวลาถอดนิปเปิ้ลและประกอบกลับ ตัววัตถุดิบมีอุณหภูมิถึง 80 องศา
จึงทำให้ท่ออ่อนตัวลง รู้สึกไม่ปลอดภัย

ท่อระเบิดบ่อยเพราะการดัดงอ ความร้อนและแรงดัน!

โรงงานนี้ใช้ท่อถักซิลิคอนของบริษัทอื่นในเครื่องบรรจุเครื่องสำอาง
แต่มีการเสียดสีเนื่องจากต้องดัดงอเวลาบรรจุ และเกิดความร้อนกับ
แรงดันในขณะล้างแบบ CIP ทำให้ท่อระเบิดและต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ

วัสดุเสริมแรงเป็นสนิม!กังวลเรื่องสิ่งเจือปน

โรงงานผลิตเครื่องสำอางแห่งนี้ใช้ท่อสปริงในการลำเลียงวัตถุดิบและน้ำยาเคมีผลิตแชมพู
แต่เมื่อใช้ท่อลำเลียงน้ำยาไปนานเข้า ลวดที่ใช้เป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงเกิดสนิมเกาะ
ทางโรงงานกังวลว่าสนิมจะปนเปื้อนไปในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ต้องมีการย้ายท่อบ่อย
และในการย้ายแต่ละครั้งต้องยุ่งยากในการตัดท่อ

ท่อแข็งตัว มีรอยร้าวเนื่องจากสารเคมี!

โรงงานผลิตหมึกพิมพ์ใช้ท่อพีวีซีสลับกับท่อพีดีวีเอฟตามประเภทของหมึกว่าเป็นหมึกน้ำหรือหมึกทำละลาย
แต่ท่อพีดีวีเอฟใช้ได้ไม่ทนเมื่อใช้กับหมึกทำละลาย ท่อเกิดแข็งตัวและมีรอยร้าวเมื่อใช้ไปได้ประมาณ 1 ปี

ท่อที่รัดด้วยสายรัดท่อแบบหางปลาหลุด สิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์!

ใช้ท่อพีวีซีที่รัดด้วยสายรัดท่อแบบหางปลา 2 ตัว ตรงบริเวณส่วนที่เติมหัวเชื้อสบู่
แต่ว่าหัวเชื้อสบู่ลื่นมาก จึงทำให้หัวจุกนิปเปิ้ลหลุดและน้ำยาไหลออกมา
เสียทั้งของทั้งเวลาในการทำความสะอาด

ท่อหลุดกระทันหัน เสียหายมาก!

โรงงานผลิตและแปรรูปสีย้อมนี้ใช้สายรัดแบบหางปลาเพื่อรัดท่อดูดบริเวณที่ลำเลียงสีย้อมระหว่างเครื่องจักร
ทว่าจู่ ๆ ท่อหลุดกระทันหัน ทำให้สีหกออกมา เนื่องจากตัวสีมีราคาแพง หากหก จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก จึงต้องคิดหาวิธีแก้ไข

ท่อซิลิคอนพับหักทำให้สารเคมีไหลผ่านได้น้อย!

โรงงานผลิตผงซักฟอกนี้ใช้ท่อซิลิคอนสำหรับถ่ายเทสารเคมีประเภทโซเดียมไฮดรอกไซด์และ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ แต่ว่าต้องงอท่อเมื่อใช้ในที่แคบ ทำให้ท่อพับหัก สารเคมีไหลผ่านน้อยลง
จึงต้องคิดหาวิธีแก้ไข

ไฟฟ้าสถิตช็อต! ท่อตัน!

โรงงานผลิตสารกำจัดศัตรูพืชนี้ส่งผงวัตถุดิบผ่านท่อที่มีสายดินฝังอยู่ แต่ถึงแม้จะมีสายดิน
เวลาสัมผัสตัวท่อจะถูกไฟช็อตเนื่องจากมีไฟฟ้าสถิตอยู่ นอกจากนี้ ผงวัตถุดิบเองยังเกาะติด
อยู่ในท่อทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่ดี เป็นอุปสรรคในการทำงาน