ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

มีน้ำหยดจากท่อบริเวณเครื่องขึ้นรูปทำให้ลื่นและเป็นอันตราย!

ท่อบริเวณเครื่องขึ้นรูปมักมีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมา พนักงานใช้วัสดุ
โฟมพันท่อน้ำหล่อเย็น แต่ว่าเกิดการควบแน่นทำให้น้ำหยดออกมาจากรอยต่อ
ของโฟมจนเลอะพื้น ทำให้พื้นลื่นและเป็นอันตราย

ต้องเปลี่ยนท่อบ่อยเพราะมีการเสียดสี!

ใช้ท่อดูดแบบ A ในการลำเลียงเม็ดพลาสติก แต่เกิดการเสียดสีระหว่างท่อทำให้เป็นรูง่าย
พนักงานต้องเปลี่ยนท่อบ่อย ทางโรงงานได้ลองเปลี่ยนมาใช้ท่อสปริงขนาดหนาแทนเพื่อแก้ปัญหาการเสียดสี
แต่ท่อสปริงนี้ใช้ลวดเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรง ทำให้ท่อเปลี่ยนรูปและไม่คืนตัวเวลาถูกทับ

หมดปัญหาการรั่วซึม และทำให้งานท่อง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

สายยาง SUPER TOYORON ของ Toyox และส่วนประกอบแบบรอยหยักด้วยการยึดแคลมป์รัดท่อถูกนำไปใช้เป็นท่อสำหรับส่งน้ำหล่อเย็นไปยังเครื่องจักรในโรงงาน อย่างไรก็ตาม น้ำเริ่มรั่วจากจุดที่เชื่อมต่อระหว่างสายยางและข้อต่อ นอกจากจะต้องจัดการกับการผลิตที่ต้องหยุดลงและทำความสะอาดน้ำที่รั่วซึมอย่างกะทันหันแล้ว ผู้ผลิตยังต้องป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้โดนน้ำซึ่งอาจทำให้การทำงานเกิดความผิดปกติได้

การติดตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ประแจปากตาย

เดิมทีการติดตั้งข้อต่อ TOYOCONNECTOR จะใช้ประแจเลื่อน แต่เนื่องจากประแจเลื่อนมักจะหลวมและลื่นหลุดได้ง่าย ทั้งยังใช้เวลานานในการติดตั้ง นอกจากนี้ ยังสามารถจับน็อตขันเกลียวหกเหลี่ยมได้เฉพาะจากด้านข้าง ทำให้ติดตั้งได้ยากในพื้นที่แคบ

ความถี่ในการเปลี่ยนลดลงเพื่อลดต้นทุนได้มากขึ้น

เมื่อใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR ซ้ำ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนปลอกทุกครั้ง ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแม้จะใช้งานเป็นเวลาสั้นๆ เช่น ในระหว่างการทดสอบการไหลของน้ำ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะลดความถี่ในการเปลี่ยนปลอกนี้