ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

โรงงานเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ

กำจัดเสียงรบกวนและการหลุดของข้อต่อที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

มีเสียงรบกวนดังมากจากการสั่นสะเทือนของท่อ
นอกจากนี้ ก้านล็อคของข้อต่อประเภทก้านล็อคยังหลุดออกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน ทำให้ของไหลรั่วไหลและต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำความสะอาด ในกรณีร้ายแรง ข้อต่อยังจะเกิดความเสียหายอีกด้วย

หลีกเลี่ยงความเสียหายโดยการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลุดรั่วของข้อต่อสายยาง

โรงงานแห่งหนึ่งใช้สายยาง PVC ต่อกับข้อต่อขันเกลียวเพื่อลำเลียงสารหล่อเย็นในระบบผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง แต่วันหนึ่งของไหลเริ่มรั่วไหลออกจากข้อต่อสายยาง นอกจากจะต้องหยุดการผลิตแล้ว ของไหลที่รั่วออกยังทำให้ไลน์การผลิตได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง (ซึ่งต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอด 365 วันทั้งปี) ทำให้จำเป็นต้องมีมาตรการรับมือฉุกเฉิน

ใช้เวลามากถ้าจะวางระบบท่อในโรงงานด้วยท่อโลหะและยังเกิดค่าแรงมากขึ้นตามสัดส่วน

ในโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่ เช่น ลิเทียมไอออน อากาศจะถูกจ่ายด้วยท่อโลหะ ภายในบริษัทเองก็ได้มีการวางระบบท่อและบำรุงรักษาในโรงงานด้วย แต่ถ้าเป็นท่อโลหะจะใช้เวลานาน และยังเกิดค่าแรงมากขึ้นตามสัดส่วนนั้นๆ

อยากแก้ไขปัญหาการควบแน่นของระบบท่ออ่อน!

มีการใช้ท่ออ่อนพีวีซีกับท่อน้ำหล่อเย็นของแม่พิมพ์โดยการขันสายรัดข้อต่อท่ออ่อนเข้ากับข้อต่อหางปลาไหล
อาจเกิดปัญหาการควบแน่นในท่อและทำให้เครื่องจักรรอบๆ เสียหายได้ และอยากแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการควบแน่นบริเวณข้อต่อให้มากขึ้น แต่ก็อยากหลีกเลี่ยงการพันวัสดุฉนวนกันความร้อน ฯลฯ ที่ท่ออ่อนด้วยเทป

ได้มีการทบทวนระบบท่ออ่อนในโรงงานโดยรองรับ RoHS2 ไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่าท่ออ่อนและข้อต่อได้รองรับด้วยหรือไม่!

ระบบท่ออ่อนในโรงงานเองก็เข้าข่ายที่จะต้องทบทวนเช่นกันเพื่อรองรับตามข้อกำหนด RoHS2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 แต่เกิดปัญหาเพราะไม่รู้ว่าจะตรวจสอบท่ออ่อนและข้อต่ออย่างไรดี