ตัวอย่างที่พบบ่อย

ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ปรับปรุงความทนต่อการติดกลิ่นของเหลวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก

เมื่อใช้สายยาง PVC เรซินเสริมลวดเหล็กแข็งสำหรับการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ เช่น โลชั่นและสารเติมแต่งสำหรับอาบน้ำ สายยางจะปนเปื้อนด้วยกลิ่นจากผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ต้องแยกสายยางสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสายยางในบางสถานการณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และการเปลี่ยนสายยางอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการประกอบที่อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย ดังนั้นลูกค้าจึงต้องใช้มาตรการรับมือที่เหมาะสม

การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ซ้ำได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาความปลอดภัย (ป้องกันการหลุดรั่ว)

ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวแบบสายถักจากผู้ผลิตอื่นเป็นระบบท่อลำเลียงวัตถุดิบจากถังอิมัลซิไฟเออร์ไปยังเครื่องบรรจุ ซึ่งแต่เดิมรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อ แต่ต่อมาเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวเนื่องจากครั้งหนึ่งเคยเกิดการหลุดรั่ว ทำให้มีกลิ่นติดพื้นไม่จางหาย ทำให้ลูกค้าต้องหยุดทำงานเป็นเวลา 5 วัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย้ำหัว มีความจำเป็นต้องทิ้งข้อต่อ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม >

โรงงานเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ

กำจัดเสียงรบกวนและการหลุดของข้อต่อที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

มีเสียงรบกวนดังมากจากการสั่นสะเทือนของท่อ
นอกจากนี้ ก้านล็อคของข้อต่อประเภทก้านล็อคยังหลุดออกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน ทำให้ของไหลรั่วไหลและต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำความสะอาด ในกรณีร้ายแรง ข้อต่อยังจะเกิดความเสียหายอีกด้วย

หลีกเลี่ยงความเสียหายโดยการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลุดรั่วของข้อต่อสายยาง

โรงงานแห่งหนึ่งใช้สายยาง PVC ต่อกับข้อต่อขันเกลียวเพื่อลำเลียงสารหล่อเย็นในระบบผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง แต่วันหนึ่งของไหลเริ่มรั่วไหลออกจากข้อต่อสายยาง นอกจากจะต้องหยุดการผลิตแล้ว ของไหลที่รั่วออกยังทำให้ไลน์การผลิตได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง (ซึ่งต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอด 365 วันทั้งปี) ทำให้จำเป็นต้องมีมาตรการรับมือฉุกเฉิน

ดูเพิ่มเติม >

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีขึ้นช่วยป้องกันการเกิดรูและสิ่งแปลกปลอมเข้าด้านใน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางดูดในการลำเลียงเม็ดเรซินไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูป แต่หลังจากใช้งานไม่ถึงหนึ่งปี สายยางเกิดการเสื่อมสภาพเนื่องจากการสึกหรอทำให้สายยางมีรู ซึ่งเศษต่างๆ เข้าในสายยาง ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนด้วยสิ่งแปลกปลอมจนทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์

มีคุณสมบัติทนน้ำมันดีกว่าเดิม ลดอัตราการเปลี่ยนสายยางเนื่องจากการแข็งตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

แต่ก่อนใช้สายยาง PVC ของผู้ผลิตอื่นในระบบท่อหมุนเวียนน้ำมันหล่อเย็นสำหรับเครื่องมือตัดเฉือนในโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ แต่น้ำมันทำให้สายยางเกิดการแข็งตัว ทำให้บิดงอหรือยุบตัว จนทำให้น้ำมันหล่อเย็นอุดตัน เป็นอุปสรรคในการหล่อเย็นและทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ในที่สุด ต้องมีการเปลี่ยนสายยางทุกๆ 6 เดือน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานย่ำแย่ จึงมีการพิจารณาเพื่อลดอัตราการเปลี่ยนสายยางให้น้อยลง

ดูเพิ่มเติม >

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

การออกแบบที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ ช่วยประหยัดเวลาทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าเดิม

โรงงานแห่งหนึ่งเดิมใช้สายดูดเพื่อลำเลียงเม็ดพลาสติกไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูป
แต่เกิดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการทำงาน ทำให้เม็ดพลาสติกอุดตันสายยางและทำให้ต้องหยุดการผลิต สายยางเป็นแบบทึบจึงทำให้หาจุดที่อุดตันได้ลำบาก เสียเวลาในการหาจุดที่อุดตัน ประสิทธิภาพการผลิตจึงลดลง

ความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีขึ้นช่วยป้องกันการเกิดรูและสิ่งแปลกปลอมเข้าด้านใน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางดูดในการลำเลียงเม็ดพลาสติกไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูปในโรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
แต่สายยางเกิดรูเนื่องจากการเสื่อมสภาพจากการสึกหรอหลังการใช้งานเพียง 1 ปี ของเสียไหลผ่านรูเข้าด้านในสายยาง สิ่งแปลกปลอมจึงปนเปื้อนไปกับของที่ลำเลียงจนทำให้มีตำหนิ

ดูเพิ่มเติม >

โรงงานผลิตเครื่องจักร

แก้ปัญหาน้ำมันรั่วจากรอยแตกของท่อเหล็กที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในไซต์งาน

แต่ก่อนลูกค้าใช้ระบบท่อโลหะเป็นท่อระบายสำหรับวงจรหล่อเย็นของเครนที่ใช้ในการขนส่งพัสดุต่างๆ แต่แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเครนทำให้เกิดรอยแตกเนื่องจากแรงเค้นในระบบท่อโลหะ น้ำมันจึงเกิดการรั่วไหลบ่อยครั้ง ส่งผลให้เครนเสื่อมสภาพลง

แม้ว่าจะถูกกำหนดให้ย้ำติดกันเพื่อเป็นมาตรการป้องกันท่ออ่อนหลุด แต่ไม่สามารถปรับให้เข้ากับหน้างานได้

ปกติแล้วจะใช้หางปลาไหลและลวดสายรัดข้อต่อสำหรับ SPRING HOSE ในการส่งน้ำมันหล่อเย็น แต่ในแบบภาพของเครื่องจักรเฉพาะที่สั่งจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กำหนดว่าห้ามใช้สายรัดข้อต่อท่ออ่อนเพราะเป็นมาตรการป้องกันท่ออ่อนหลุด และเป็นชิ้นงานข้อต่อย้ำหัว แต่ในกรณีต้องการย้ำติดกัน ผู้รับผิดชอบในการประกอบกลับประสบปัญหาเพราะไม่สามารถปรับให้ตรงกับความยาวที่หน้างานได้

ดูเพิ่มเติม >

อาหารและเครื่องดื่ม

ปรับปรุงความทนต่อการติดกลิ่นและการสะสมของของเหลวที่ข้อต่อเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น

โรงงานใช้สายยาง PVC เกรดอาหารและส่วนประกอบแบบรอยหยักด้วยการยึดแคลมป์รัดท่อสำหรับการขนย้ายขิง แม้หลังจากทำความสะอาดสายยางที่ใช้สำหรับขนย้ายผลิตภัณฑ์แล้ว ทว่ากลิ่นยังคงติดอยู่ ทำให้เกิดความกังวลว่ากลิ่นอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผู้ผลิตไม่พอใจกับสุขอนามัยเนื่องจากมีของเหลวสะสมอยู่ที่ข้อต่อ

ทำให้การผลิตมีเสถียรภาพโดยขจัดการแตกรั่วแบบด้ายถักฉีกขาดเนื่องจากการเคลื่อนที่ของสายยาง

มีการใช้สายยางซิลิโคนจากบริษัทอื่นในโรงงานช็อกโกแลตเพื่อส่งช็อกโกแลตไปยังแท็งก์ในระหว่างกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม ในบริเวณที่สายยางแบบเคลื่อนที่ได้เกิดการโค้งงอ มีการแตกรั่วแบบด้ายถักฉีกขาดขึ้น สายยางแตกรั่วในระหว่างการใช้งานอาจทำให้ไลน์การผลิตหยุดชะงัก ส่งผลให้ต้องดำเนินมาตรการรับมือที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน

ดูเพิ่มเติม >