ตัวอย่างที่พบบ่อย

ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ซ้ำได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาความปลอดภัย (ป้องกันการหลุดรั่ว)

ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวแบบสายถักจากผู้ผลิตอื่นเป็นระบบท่อลำเลียงวัตถุดิบจากถังอิมัลซิไฟเออร์ไปยังเครื่องบรรจุ ซึ่งแต่เดิมรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อ แต่ต่อมาเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวเนื่องจากครั้งหนึ่งเคยเกิดการหลุดรั่ว ทำให้มีกลิ่นติดพื้นไม่จางหาย ทำให้ลูกค้าต้องหยุดทำงานเป็นเวลา 5 วัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย้ำหัว มีความจำเป็นต้องทิ้งข้อต่อ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กลิ่นติดสายยางน้อยลง ของเหลวขังสะสมที่ข้อต่อน้อยลง และประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

โรงงานแห่งหนึ่งใช้สายยางซิลิโคนยึดด้วยแคลมป์รัดท่อเพื่อลำเลียงผลิตภัณฑ์และทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ในขั้นตอนบรรจุเครื่องสำอาง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสายยางซิลิโคนทุกๆ หกเดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกลิ่นสายยาง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนื่องจากของเหลวขังสะสม ทำให้พนักงานต้องถอดสายยางออกมาทำความสะอาดทุกวัน ปัญหานี้เพิ่มภาระงานให้เยอะขึ้น

ดูเพิ่มเติม >

โรงงานเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ

กำจัดเสียงรบกวนและการหลุดของข้อต่อที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

มีเสียงรบกวนดังมากจากการสั่นสะเทือนของท่อ
นอกจากนี้ ก้านล็อคของข้อต่อประเภทก้านล็อคยังหลุดออกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน ทำให้ของไหลรั่วไหลและต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำความสะอาด ในกรณีร้ายแรง ข้อต่อยังจะเกิดความเสียหายอีกด้วย

หลีกเลี่ยงความเสียหายโดยการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลุดรั่วของข้อต่อสายยาง

โรงงานแห่งหนึ่งใช้สายยาง PVC ต่อกับข้อต่อขันเกลียวเพื่อลำเลียงสารหล่อเย็นในระบบผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง แต่วันหนึ่งของไหลเริ่มรั่วไหลออกจากข้อต่อสายยาง นอกจากจะต้องหยุดการผลิตแล้ว ของไหลที่รั่วออกยังทำให้ไลน์การผลิตได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง (ซึ่งต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอด 365 วันทั้งปี) ทำให้จำเป็นต้องมีมาตรการรับมือฉุกเฉิน

ดูเพิ่มเติม >

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ความสามารถในการผลิตสูงขึ้นด้วยการแก้ปัญหาสายยางยุบตัวและน้ำรั่วไหลจากข้อต่อ

แต่ก่อนลูกค้าใช้ท่อต่อกับข้อต่อขันเกลียวเป็นระบบท่อหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นรอบฝาครอบกันฝุ่นของเครื่องฉีดขึ้นรูป อย่างไรก็ตาม ท่อจะสูญเสียแรงดันและยุบตัวเมื่อเครื่องหยุดทำงาน เมื่อเครื่องเริ่มทำงานและท่อได้รับแรงดันอีกครั้ง น้ำจะรั่วออกจากบริเวณระหว่างท่อและข้อต่อ ทำให้ต้องหยุดการผลิต เกิดปัญหาที่ทำให้การทำงานต้องหยุดชะงัก เช่น การสูญเสียผลผลิตและต้องใช้เวลาในการตรวจหาและแก้ไขปัญหา

ลดปัญหาการเสื่อมสภาพของสายยางและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการเพิ่มคุณสมบัติการทนความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการลดจำนวนครั้งที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางแบบดูดเพื่อลำเลียงเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตชิ้นส่วนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งขณะใช้งานอุณหภูมิจะขึ้นสูงถึง 80°C แต่สายยางที่ใช้อยู่สามารถทนความร้อนได้เพียง 50 ถึง 60°C เท่านั้น ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจว่าสายยางที่ใช้อยู่จะสามารถทนความร้อนสูงได้ การใช้สายยางดังกล่าวทำให้สายยางเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้งและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัญหาดังกล่าวจึงต้องได้รับการแก้ไข

ดูเพิ่มเติม >

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

การออกแบบที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ ช่วยประหยัดเวลาทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าเดิม

โรงงานแห่งหนึ่งเดิมใช้สายดูดเพื่อลำเลียงเม็ดพลาสติกไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูป
แต่เกิดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการทำงาน ทำให้เม็ดพลาสติกอุดตันสายยางและทำให้ต้องหยุดการผลิต สายยางเป็นแบบทึบจึงทำให้หาจุดที่อุดตันได้ลำบาก เสียเวลาในการหาจุดที่อุดตัน ประสิทธิภาพการผลิตจึงลดลง

ความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีขึ้นช่วยป้องกันการเกิดรูและสิ่งแปลกปลอมเข้าด้านใน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางดูดในการลำเลียงเม็ดพลาสติกไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูปในโรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
แต่สายยางเกิดรูเนื่องจากการเสื่อมสภาพจากการสึกหรอหลังการใช้งานเพียง 1 ปี ของเสียไหลผ่านรูเข้าด้านในสายยาง สิ่งแปลกปลอมจึงปนเปื้อนไปกับของที่ลำเลียงจนทำให้มีตำหนิ

ดูเพิ่มเติม >

โรงงานผลิตเครื่องจักร

แก้ปัญหาน้ำมันรั่วจากรอยแตกของท่อเหล็กที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในไซต์งาน

แต่ก่อนลูกค้าใช้ระบบท่อโลหะเป็นท่อระบายสำหรับวงจรหล่อเย็นของเครนที่ใช้ในการขนส่งพัสดุต่างๆ แต่แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเครนทำให้เกิดรอยแตกเนื่องจากแรงเค้นในระบบท่อโลหะ น้ำมันจึงเกิดการรั่วไหลบ่อยครั้ง ส่งผลให้เครนเสื่อมสภาพลง

แม้ว่าจะถูกกำหนดให้ย้ำติดกันเพื่อเป็นมาตรการป้องกันท่ออ่อนหลุด แต่ไม่สามารถปรับให้เข้ากับหน้างานได้

ปกติแล้วจะใช้หางปลาไหลและลวดสายรัดข้อต่อสำหรับ SPRING HOSE ในการส่งน้ำมันหล่อเย็น แต่ในแบบภาพของเครื่องจักรเฉพาะที่สั่งจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กำหนดว่าห้ามใช้สายรัดข้อต่อท่ออ่อนเพราะเป็นมาตรการป้องกันท่ออ่อนหลุด และเป็นชิ้นงานข้อต่อย้ำหัว แต่ในกรณีต้องการย้ำติดกัน ผู้รับผิดชอบในการประกอบกลับประสบปัญหาเพราะไม่สามารถปรับให้ตรงกับความยาวที่หน้างานได้

ดูเพิ่มเติม >

อาหารและเครื่องดื่ม

หมดห่วงปัญหาจากสายรัด การผลิตดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งใช้ระบบสายยางในส่วนต่างๆ ของโรงงาน เช่น ไลน์การผลิต ประกอบกับข้อต่อหางปลาไหลและรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อ
เคยเกิดอุบัติเหตุที่ปลายถุงมือทำงานขาดขณะทำการรัดเข็มขัดรัดท่อ ทำให้เศษถุงมือเข้าปนเปื้อนไปกับผลิตภัณฑ์ โชคดีที่ตรวจพบและแก้ไขปัญหาได้ทันก่อนจัดส่งผลิตภัณฑ์ แต่หลังจากนั้นจึงมีการพิจารณาใช้ระบบสายยางแบบไม่ใช้เข็มขัดรัดท่อเพื่อป้องกันปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคต

ลดเวลาทำความสะอาดสายยางและเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพการผลิต

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางสปริง PVC เป็นระบบท่อลมของโรงงานผลิตชาญี่ปุ่นที่ผ่านการแปรรูป แต่ผงใบชาจะลอยไปกับอากาศในโรงงานจนเกาะติดด้านในและด้านนอกของสายยางในที่สุด ลูกค้าจำเป็นต้องทำความสะอาดผงใบชาที่เกาะติดสายยางออกให้หมดเพื่อรักษาความสะอาด ทำให้จำเป็นต้องหยุดไลน์การผลิตทั้งหมด การทำความสะอาดใช้เวลา 30 นาทีต่อครั้ง

ดูเพิ่มเติม >