ตัวอย่างที่พบบ่อย

ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

กลิ่นติดสายยางน้อยลง ของเหลวขังสะสมที่ข้อต่อน้อยลง และประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

โรงงานแห่งหนึ่งใช้สายยางซิลิโคนยึดด้วยแคลมป์รัดท่อเพื่อลำเลียงผลิตภัณฑ์และทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ในขั้นตอนบรรจุเครื่องสำอาง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสายยางซิลิโคนทุกๆ หกเดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกลิ่นสายยาง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนื่องจากของเหลวขังสะสม ทำให้พนักงานต้องถอดสายยางออกมาทำความสะอาดทุกวัน ปัญหานี้เพิ่มภาระงานให้เยอะขึ้น

ในระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดด้านในถังบรรจุด้วยระบบไอน้ำ เศษปลอกท่ออ่อนที่แตกร้าวอาจตกลงในถัง ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม

ปกติแล้วถังบรรจุวัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางจะต้องมีการทำความสะอาดด้วยไอน้ำเป็นประจำ แต่ปลอกท่ออ่อนไอน้ำกลับเกิดรอยแตกหลังจากการใช้งานเพียง 2-3 เดือน จำเป็นต้องมีมาตรการรับมือความเสี่ยงการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม ซึ่งเป็นเศษยางขนาดเล็กจากรอยแตกของท่ออ่อนที่ร่วงหล่นเข้าไปในถัง

ดูเพิ่มเติม >

โรงงานเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ

หลีกเลี่ยงความเสียหายโดยการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลุดรั่วของข้อต่อสายยาง

โรงงานแห่งหนึ่งใช้สายยาง PVC ต่อกับข้อต่อขันเกลียวเพื่อลำเลียงสารหล่อเย็นในระบบผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง แต่วันหนึ่งของไหลเริ่มรั่วไหลออกจากข้อต่อสายยาง นอกจากจะต้องหยุดการผลิตแล้ว ของไหลที่รั่วออกยังทำให้ไลน์การผลิตได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง (ซึ่งต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอด 365 วันทั้งปี) ทำให้จำเป็นต้องมีมาตรการรับมือฉุกเฉิน

ใช้เวลามากถ้าจะวางระบบท่อในโรงงานด้วยท่อโลหะและยังเกิดค่าแรงมากขึ้นตามสัดส่วน

ในโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่ เช่น ลิเทียมไอออน อากาศจะถูกจ่ายด้วยท่อโลหะ ภายในบริษัทเองก็ได้มีการวางระบบท่อและบำรุงรักษาในโรงงานด้วย แต่ถ้าเป็นท่อโลหะจะใช้เวลานาน และยังเกิดค่าแรงมากขึ้นตามสัดส่วนนั้นๆ

ดูเพิ่มเติม >

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ลดปัญหาการเสื่อมสภาพของสายยางและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการเพิ่มคุณสมบัติการทนความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการลดจำนวนครั้งที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางแบบดูดเพื่อลำเลียงเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตชิ้นส่วนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งขณะใช้งานอุณหภูมิจะขึ้นสูงถึง 80°C แต่สายยางที่ใช้อยู่สามารถทนความร้อนได้เพียง 50 ถึง 60°C เท่านั้น ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจว่าสายยางที่ใช้อยู่จะสามารถทนความร้อนสูงได้ การใช้สายยางดังกล่าวทำให้สายยางเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้งและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัญหาดังกล่าวจึงต้องได้รับการแก้ไข

แก้ปัญหาสายยางหลุดออกจากตัวควบคุมอุณหภูมิโลหะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แต่ก่อนลูกค้าใช้ท่อที่ยึดด้วยข้อต่อจากคู่แข่งในระบบท่อลำเลียงวงจรน้ำสำหรับการหล่อเย็นซึ่งต่อกับตัวควบคุมอุณหภูมิโลหะ สารหล่อเย็นที่เดินทางผ่านระบบท่อจะมีค่าแรงดัน 0.6 MPa แต่ท่อกลับหลุดออกจากข้อต่อ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในโรงงาน การผลิตต้องหยุดลง นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดและทำให้โรงงานแห้ง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียในการผลิต

ดูเพิ่มเติม >

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด โดยการป้องกันสายยางเสื่อมสภาพและป้องกันการหลุดรั่วของข้อต่อ

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางซิลิโคนทนความร้อนต่อกับแคลมป์รัดท่อแบบข้อต่อหางปลาไหล เพื่อลำเลียงน้ำร้อน (120°C) สำหรับเครื่องหล่อพลาสติก แต่สายยางเริ่มมีรอยแตกหลังใช้งานไม่ถึงหนึ่งปี ข้อต่อยังหลุดและมีการรั่วไหลเกิดขึ้น ลูกค้าจึงต้องหาวิธีป้องกันการสูญเสียผลผลิตและป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากแผลพุพองในการปฏิบัติงาน

ท่ออ่อนเป็นรูจากแรงเสียดทาน เป็นสาเหตุให้ลำเลียงวัตถุดิบได้ไม่สม่ำเสมอ

ในการลำเลียงวัตถุดิบที่เป็นเม็ดพลาสติกจากเครื่องอบแห้งไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูป จะมีแรงเสียดทานซึ่งอาจทำให้เกิดรูในท่ออ่อนได้ แม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ใช้งานได้ต่อไป แต่ไม่สามารถลำเลียงได้ตามยอดปริมาตรที่ต้องการ การขึ้นรูปเกิดความเสียหาย และเสียเวลาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนที่จะนำไปใช้เพื่อทำงานอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม >

โรงงานผลิตเครื่องจักร

แก้ปัญหาน้ำมันรั่วจากรอยแตกของท่อเหล็กที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในไซต์งาน

แต่ก่อนลูกค้าใช้ระบบท่อโลหะเป็นท่อระบายสำหรับวงจรหล่อเย็นของเครนที่ใช้ในการขนส่งพัสดุต่างๆ แต่แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเครนทำให้เกิดรอยแตกเนื่องจากแรงเค้นในระบบท่อโลหะ น้ำมันจึงเกิดการรั่วไหลบ่อยครั้ง ส่งผลให้เครนเสื่อมสภาพลง

แม้ว่าจะถูกกำหนดให้ย้ำติดกันเพื่อเป็นมาตรการป้องกันท่ออ่อนหลุด แต่ไม่สามารถปรับให้เข้ากับหน้างานได้

ปกติแล้วจะใช้หางปลาไหลและลวดสายรัดข้อต่อสำหรับ SPRING HOSE ในการส่งน้ำมันหล่อเย็น แต่ในแบบภาพของเครื่องจักรเฉพาะที่สั่งจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กำหนดว่าห้ามใช้สายรัดข้อต่อท่ออ่อนเพราะเป็นมาตรการป้องกันท่ออ่อนหลุด และเป็นชิ้นงานข้อต่อย้ำหัว แต่ในกรณีต้องการย้ำติดกัน ผู้รับผิดชอบในการประกอบกลับประสบปัญหาเพราะไม่สามารถปรับให้ตรงกับความยาวที่หน้างานได้

ดูเพิ่มเติม >

อาหารและเครื่องดื่ม

ลดเวลาทำความสะอาดสายยางและเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพการผลิต

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางสปริง PVC เป็นระบบท่อลมของโรงงานผลิตชาญี่ปุ่นที่ผ่านการแปรรูป แต่ผงใบชาจะลอยไปกับอากาศในโรงงานจนเกาะติดด้านในและด้านนอกของสายยางในที่สุด ลูกค้าจำเป็นต้องทำความสะอาดผงใบชาที่เกาะติดสายยางออกให้หมดเพื่อรักษาความสะอาด ทำให้จำเป็นต้องหยุดไลน์การผลิตทั้งหมด การทำความสะอาดใช้เวลา 30 นาทีต่อครั้ง

แก้ปัญหาการรั่วไหลจากข้อต่อ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานสายยาง และเพิ่มความสามารถในการทำงาน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยาง PVC ต่อกับข้อต่อเฟอร์รูลแบบมีหางปลาไหลและสายรัด เพื่อลำเลียงวัตถุดิบ (น้ำองุ่น) จากเครื่องบีบอัดไปยังถังบ่ม/ถังเก็บในโรงงานผลิตไวน์ เนื่องจากการเปลี่ยนถังจะใช้มือเป็นประจำ จึงทำให้สายรัดข้อต่อเกิดหลวมและของไหลเริ่มเกิดการรั่วไหล ทำให้เกิดปัญหาในการผลิต เช่น ต้องหยุดไลน์การผลิตและทำความสะอาด

ดูเพิ่มเติม >