ตัวอย่างที่พบบ่อย

ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวนั้นมีความปลอดภัยก็จริง แต่ก็มีปัญหาเรื่องการกำจัดและค่าใช้จ่ายตามมา

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวถูกนำมาใช้กับท่อลำเลียงสารหล่อเย็นในโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมและท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อ ข้อต่อจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีการเปลี่ยนท่ออ่อน สิ้นเปลืองและต้องเก็บสต็อกเผื่อไว้สำหรับการเปลี่ยนท่อครั้งต่อไป ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ท่อแข็งตัวเพราะน้ำมัน!ต้องหยุดการผลิต เสียเวลา เสียรายได้

โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์แห่งนี้ใช้ท่อถักพีวีซีทนน้ำมันและเชื่อมด้วยข้อต่อแบบหางปลากับ
สายรัดของบริษัทอื่นต่อเข้ากับท่อน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักร แต่ท่อนี้หลุดทุกปี
โรงงานต้องหยุดการผลิต ทำให้เสียเวลาและรายได้

ดูเพิ่มเติม >

อาหารและเครื่องดื่ม

การเปลี่ยนข้อต่อย้ำหัวบ่อยครั้ง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงและต้องเสียเวลาในการย้ำหัวผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือปัญหาดังกล่าว

ในระหว่างขั้นตอนการเติมสารแต่งกลิ่นรส มีการใช้งานท่ออ่อนซิลิโคนเกรดอาหารและข้อต่อย้ำหัว แต่การสลับการลำเลียงแบบดูดและจ่ายความดันไปมาบ่อยครั้งในขั้นตอน ทำให้ต้องเปลี่ยนท่ออ่อนเป็นประจำ เกิดค่าใช้จ่ายสำหรับข้อต่อย้ำหัวที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ปัญหาของเหลวตกค้างที่รอยหยักหางปลาไหลและท่ออ่อน เนื่องจากวัตถุดิบจำพวกนมที่อยู่ในสารแต่งกลิ่นรส

การผลิตสารแต่งกลิ่นรสแบบใหม่ใช้วัตถุดิบจำพวกนมในปริมาณมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบแบคทีเรียที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันท่ออ่อนจะต่อโดยการใช้แคลมป์รัดท่ออ่อนรัดที่ส่วนหางปลาไหล แต่ส่วนนูนอาจทำให้ของเหลวตกค้าง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือปัญหาดังกล่าว

ดูเพิ่มเติม >

เครื่องสำอางและสารเคมี

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนื่องจากต้องเปลี่ยนใช้ข้อต่อใหม่ทุกๆ ปีตามตารางการเปลี่ยนท่ออ่อน!

ท่ออ่อน TOYOSILICONE-S Hose + ผลิตภัณฑ์ย้ำหัว FERRULE ถูกนำมาใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบจากถังบรรจุวัตถุดิบเครื่องสำอางไปยังถังผสม ปกติแล้วจะมีการเปลี่ยนท่ออ่อนทุกปีเนื่องจากการเปลี่ยนสีและการเสื่อมสภาพ แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ย้ำหัวจะไม่สามารถนำข้อต่อกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

เปลี่ยนอะไหล่ลำบาก เนื่องจากการใช้งานท่ออ่อนเฉพาะสำหรับแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อน

ท่ออ่อน ECORON-S ขนาด 38φ + แคลมป์รัดท่อพร้อมข้อต่อหางปลาไหลหัว FERRULE ขนาด 2 ม. ถูกนำมาใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบเครื่องสำอาง อย่างไรก็ตาม การใช้ท่ออ่อนเฉพาะสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อนนั้นจำเป็นต้องใช้ท่ออ่อนถึง 40 เส้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

ดูเพิ่มเติม >

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

อันตรายจากไฟฟ้าสถิต!ท่อตันเพราะวัตถุดิบเกาะติดอยู่!

โรงงานนี้เป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งให้บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า
100 เยน ปัญหาคือ ท่อที่ใช้ลำเลียงวัตถุดิบจากแท้งค์วัตถุดิบไปยังถังป้อนเกิด
ไฟฟ้าสถิตง่าย ทำให้พนักงานแต่ละคนกลัวที่จะสัมผัสชิ้นงานและเครื่องจักร
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาวัตถุดิบเกาะติดอยู่ภายในท่อทำให้ท่อตันและ
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง

เม็ดพลาสติกเกาะติดในท่อเพราะมีไฟฟ้าสถิตทำให้สิ้นเปลืองเม็ดพลาสติก!

โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตกระจกโค้ง ซึ่งใช้ท่อพีวีซีในการลำเลียงเม็ดพลาสติก ขณะลำเลียง
มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตในขั้นตอนการเปลี่ยนสี ทำให้เม็ดพลาสติกเกาะติดในท่อและ
ต้องเสียเม็ดพลาสติกในการผลิต ทางบริษัทจึงเรียกร้องให้หาทางแก้ปัญหานี้

ดูเพิ่มเติม >