ตัวอย่างที่พบบ่อย

ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ท่อแข็งตัวเพราะน้ำมัน!ต้องหยุดการผลิต เสียเวลา เสียรายได้

โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์แห่งนี้ใช้ท่อถักพีวีซีทนน้ำมันและเชื่อมด้วยข้อต่อแบบหางปลากับ
สายรัดของบริษัทอื่นต่อเข้ากับท่อน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักร แต่ท่อนี้หลุดทุกปี
โรงงานต้องหยุดการผลิต ทำให้เสียเวลาและรายได้

มีอากาศรั่วออกมาจากจุดเชื่อมระหว่างท่อกับนิปเปิ้ล

โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตวัสดุสำหรับเชื่อมต่อซึ่งกำลังรณรงค์เรื่องลดการใช้พลังงาน ปัญหาคือ
มีอากาศรั่วออกมาจากจุดเชื่อมระหว่างท่อพีวีซีกับนิปเปิ้ลที่ใช้เป็นท่อแอร์ สาเหตุได้แก่
พนักงานแบ่งหน้าที่ในการขันสายรัดตรงท่อแต่ละจุด ทว่าแต่ละคนมีวิธีขันต่างกัน
แม้จะขันให้แน่นขึ้นเป็นประจำ อากาศยังคงรั่วออกมาอยู่

ดูเพิ่มเติม >

อาหารและเครื่องดื่ม

แก้ปัญหาสิ่งปนเปื้อนตามความต้องการของลูกค้า !

ทางโรงงานใช้ท่อลำเลียงอาหาร TOYOSPRING ซึ่งทำจากพีวีซี เชื่อมต่อด้วยข้อต่อแบบ
หางปลาและสายรัดท่อตรงส่วนที่บรรจุน้ำสลัด แต่เนื่องจากลูกค้าได้กล่าวถึงปัญหาการปนเปื้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้นในร่องของข้อต่อแบบหางปลา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไข

มีกลิ่นเหม็นจากน้ำที่คั่งอยู่ในท่อ!

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ หลังจากระบายน้ำเชื่อมผ่านท่อ TOYOSPRING แม้จะล้างด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ
90 องศาเซลเซียสแต่ยังเกิดกลิ่นเหม็นจากน้ำที่คั่งอยู่ในท่อ นอกจากนี้ โรงงานบางแห่งใช้ท่อ
TOYOSPRING โดยที่ไม่รู้ว่าท่อชนิดนี้ทนความร้อนได้เพียง 60 องศาเซลเซียส

ดูเพิ่มเติม >

เครื่องสำอางและสารเคมี

เกิดอุบัติเหตุเพราะท่อหลุดขณะล้างด้วยไอร้อนสูง!

โรงงานนี้ใช้ท่อดูดพีวีซีทนความร้อนในการลำเลียงเครื่องสำอาง และล้างทำความสะอาดท่อ
ดังกล่าวด้วยไอน้ำซึ่งทำให้ท่อเกิดการแข็งตัว ท่อจึงหลุดออกมาและเกิดไฟไหม้ นอกจากนี้
ที่นี่มีพนักงานหญิงทำงานเป็นจำนวนมาก ทางโรงงานจึงต้องรีบหาวิธีป้องกันไฟไหม้โดยด่วน

มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นท่อพีวีซี!

เดิม สายงานลำเลียงและสายงานบรรจุวัตถุดิบเครื่องสำอางใช้ท่อถักพีวีซีมาตลอด
แต่หลังจากเปลี่ยนวิธีการผลิต ก็มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องกลิ่นพีวีซี จึงต้องรีบหาทางแก้ไข

ดูเพิ่มเติม >

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

อันตรายจากไฟฟ้าสถิต!ท่อตันเพราะวัตถุดิบเกาะติดอยู่!

โรงงานนี้เป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งให้บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า
100 เยน ปัญหาคือ ท่อที่ใช้ลำเลียงวัตถุดิบจากแท้งค์วัตถุดิบไปยังถังป้อนเกิด
ไฟฟ้าสถิตง่าย ทำให้พนักงานแต่ละคนกลัวที่จะสัมผัสชิ้นงานและเครื่องจักร
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาวัตถุดิบเกาะติดอยู่ภายในท่อทำให้ท่อตันและ
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง

เม็ดพลาสติกเกาะติดในท่อเพราะมีไฟฟ้าสถิตทำให้สิ้นเปลืองเม็ดพลาสติก!

โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตกระจกโค้ง ซึ่งใช้ท่อพีวีซีในการลำเลียงเม็ดพลาสติก ขณะลำเลียง
มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตในขั้นตอนการเปลี่ยนสี ทำให้เม็ดพลาสติกเกาะติดในท่อและ
ต้องเสียเม็ดพลาสติกในการผลิต ทางบริษัทจึงเรียกร้องให้หาทางแก้ปัญหานี้

ดูเพิ่มเติม >