ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบอาหารเกาะติดกับท่ออ่อนขณะทำการลำเลียงเนื่องจากไฟฟ้าสถิต ทำให้อัตราการไหลลดลง!

ท่ออ่อนหลายชนิดถูกนำมาทดสอบในการลำเลียงวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบกลับเกาะติดกับท่ออ่อนเนื่องจากไฟฟ้าสถิต และอัตราการไหลก็ลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง

แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ท่ออ่อน TOYOFOODS EARTH Hose ที่ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร และมีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต ต่อกราวด์ง่ายด้วยคลิปต่อกราวด์เฉพาะ วัตถุดิบไม่เกาะติดกับท่ออ่อนอีกต่อไป ได้อัตราการไหลคงที่และประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีเยี่ยม ท่ออ่อนมีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย