ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

โรงงานผลิตเครื่องจักร

แม้ว่าจะถูกกำหนดให้ย้ำติดกันเพื่อเป็นมาตรการป้องกันท่ออ่อนหลุด แต่ไม่สามารถปรับให้เข้ากับหน้างานได้

ปกติแล้วจะใช้หางปลาไหลและลวดสายรัดข้อต่อสำหรับ SPRING HOSE ในการส่งน้ำมันหล่อเย็น แต่ในแบบภาพของเครื่องจักรเฉพาะที่สั่งจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กำหนดว่าห้ามใช้สายรัดข้อต่อท่ออ่อนเพราะเป็นมาตรการป้องกันท่ออ่อนหลุด และเป็นชิ้นงานข้อต่อย้ำหัว แต่ในกรณีต้องการย้ำติดกัน ผู้รับผิดชอบในการประกอบกลับประสบปัญหาเพราะไม่สามารถปรับให้ตรงกับความยาวที่หน้างานได้

เปลี่ยนเป็น TOYORING HOSE ที่ง่ายต่อการตัดท่ออ่อน และ TOYOCONNECTOR ซึ่งเป็นข้อต่อท่ออ่อนที่สามารถติดตั้งที่หน้างานและป้องกันการรั่วและหลุดได้ ด้วยความยาวของท่ออ่อนที่รองรับความจำเป็นในหน้างาน จึงสามารถแก้ปัญหาการรั่วหรือหลุดได้ รวมทั้งสามารถวางระบบท่อได้อย่างมั่นคงในเวลาอันสั้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง