ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

โรงงานเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ

ใช้เวลามากถ้าจะวางระบบท่อในโรงงานด้วยท่อโลหะและยังเกิดค่าแรงมากขึ้นตามสัดส่วน

ในโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่ เช่น ลิเทียมไอออน อากาศจะถูกจ่ายด้วยท่อโลหะ ภายในบริษัทเองก็ได้มีการวางระบบท่อและบำรุงรักษาในโรงงานด้วย แต่ถ้าเป็นท่อโลหะจะใช้เวลานาน และยังเกิดค่าแรงมากขึ้นตามสัดส่วนนั้นๆ

ตัดสินใจใช้ระบบท่ออ่อนเพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้างและลดต้นทุน และเลือกใช้ TOYOCONNECTOR ที่วางระบบท่อได้ง่ายดายและไม่ต้องบำรุงรักษา เมื่อเทียบกับท่อโลหะ นี่สามารถรองรับได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อมีการเปลี่ยนไลน์ผลิต และสามารถใช้งานข้อต่อได้อีกเช่นกัน จึงมีข้อดีอย่างมากที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องต้นทุน