ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

โรงงานเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ

อยากแก้ไขปัญหาการควบแน่นของระบบท่ออ่อน!

มีการใช้ท่ออ่อนพีวีซีกับท่อน้ำหล่อเย็นของแม่พิมพ์โดยการขันสายรัดข้อต่อท่ออ่อนเข้ากับข้อต่อหางปลาไหล
อาจเกิดปัญหาการควบแน่นในท่อและทำให้เครื่องจักรรอบๆ เสียหายได้ และอยากแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการควบแน่นบริเวณข้อต่อให้มากขึ้น แต่ก็อยากหลีกเลี่ยงการพันวัสดุฉนวนกันความร้อน ฯลฯ ที่ท่ออ่อนด้วยเทป

เปลี่ยนเป็น HYBRID TOYODROP HOSE ที่หุ้มด้วยวัสดุฉนวนกันความร้อน เป็นแบบขันน็อตขันเกลียวที่ไม่เกิดปัญหารั่วที่ข้อต่อหรือท่ออ่อนหลุด รวมทั้งยังมีปลอกหุ้มแบบเฉพาะเพื่อป้องกันการควบแน่นที่ข้อต่อ วางใจได้ว่าทั้งท่ออ่อนและข้อต่อจะไม่เกิดการควบแน่น การปฏิบัติงานด้านระบบท่อก็สะดวกสบายและรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง