ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

ปัญหาของเหลวตกค้างที่รอยหยักหางปลาไหลและท่ออ่อน เนื่องจากวัตถุดิบจำพวกนมที่อยู่ในสารแต่งกลิ่นรส

การผลิตสารแต่งกลิ่นรสแบบใหม่ใช้วัตถุดิบจำพวกนมในปริมาณมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบแบคทีเรียที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันท่ออ่อนจะต่อโดยการใช้แคลมป์รัดท่ออ่อนรัดที่ส่วนหางปลาไหล แต่ส่วนนูนอาจทำให้ของเหลวตกค้าง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือปัญหาดังกล่าว

เพื่อตรวจสอบการใช้งานท่ออ่อนเกรดอาหาร TOYORING-F และข้อต่อขันเกลียว ซึ่งสามารถใช้ติดตั้งที่ไซต์งานได้ทันทีเพื่อป้องกันของเหลวตกค้าง (TOYOCONNECTOR FERRULE) ทางเราจึงมี (1) การตรวจสอบ ATP (2) การตรวจสอบแบคทีเรีย และ (3) การตรวจสอบสารก่อภูมิแพ้ โดยพบว่าผลการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมีการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในไลน์การผลิตทั้งหมดในโรงงานทันที ขั้นตอนการผลิตจึงดำเนินต่อไปได้อย่างไร้กังวล

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง