ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

การเปลี่ยนข้อต่อย้ำหัวบ่อยครั้ง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงและต้องเสียเวลาในการย้ำหัวผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือปัญหาดังกล่าว

ในระหว่างขั้นตอนการเติมสารแต่งกลิ่นรส มีการใช้งานท่ออ่อนซิลิโคนเกรดอาหารและข้อต่อย้ำหัว แต่การสลับการลำเลียงแบบดูดและจ่ายความดันไปมาบ่อยครั้งในขั้นตอน ทำให้ต้องเปลี่ยนท่ออ่อนเป็นประจำ เกิดค่าใช้จ่ายสำหรับข้อต่อย้ำหัวที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

เปลี่ยนจากข้อต่อย้ำหัวเป็น TOYOCONNECTOR FERRULE แบบขันเกลียว ที่สามารถติดตั้งได้ทันทีที่ไซต์งาน และใช้ซ้ำได้เพียงเปลี่ยนบางชิ้นส่วนเท่านั้น มีเพียงท่ออ่อนเท่านั้นที่ต้องเปลี่ยนเป็นประจำ ส่วนข้อต่อสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างเห็นได้ชัด ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ประหยัดเวลาและช่วยให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตได้ในหลายด้าน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง