ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

กลิ่นติดสายยางน้อยลง ของเหลวขังสะสมที่ข้อต่อน้อยลง และประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

โรงงานแห่งหนึ่งใช้สายยางซิลิโคนยึดด้วยแคลมป์รัดท่อเพื่อลำเลียงผลิตภัณฑ์และทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ในขั้นตอนบรรจุเครื่องสำอาง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสายยางซิลิโคนทุกๆ หกเดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกลิ่นสายยาง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนื่องจากของเหลวขังสะสม ทำให้พนักงานต้องถอดสายยางออกมาทำความสะอาดทุกวัน ปัญหานี้เพิ่มภาระงานให้เยอะขึ้น

ลูกค้าจึงเปลี่ยนมาใช้สายยางอ่อน TOYOFUSSO Soft Hose (มีคุณสมบัติผิวลื่นไม่ติดขัด น้ำไม่เกาะดีเยี่ยม) และข้อต่อหางปลาไหล TOYOCONNECTOR (เพื่อป้องกันของเหลวขังสะสม) ซึ่งช่วยลดกลิ่นอย่างเห็นได้ชัด และยังประหยัดเวลาการทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม ลูกค้ายืนยันว่าไม่มีแบคทีเรียหลงเหลือหลังจากทำความสะอาด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสายยางไปถึง 300,000 เยนต่อปี

▶ เปรียบเทียบการทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง