ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

การเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อป้องกันสายยางหลุดรั่วจากข้อต่อ และช่วยป้องกันการเกิดแผลพุพองจากการทำงาน

โรงงานแห่งหนึ่งต่อสายยางเกรดอาหารกับเครื่องบรรจุในไลน์การผลิตเพื่อใช้ผลิตสารปรุงรสต่างๆ สายยางใช้การต่อแบบข้อต่อเฟอร์รูลและแคลมป์สายยางแบบรอยหยัก อย่างไรก็ตาม สายยางหลุดออกจากขั้วต่อ น้ำร้อนอุณหภูมิสูงกระเซ็นใส่พนักงานจนทำให้เกิดแผลพุพอง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นอีก

หลังจากลูกค้าดูวิดีโอเปรียบเทียบข้อต่อ TOYOCONNECTOR ที่มีความทนทานต่อแรงดันกับผลิตภัณฑ์อื่น จึงได้ขอลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างในระหว่างการทดสอบใช้งานฟรี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้สายยางหลุดรั่ว ลูกค้ายืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้ และเปลี่ยนส่วนที่เกิดปัญหาขึ้นออกทันที การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผลดี ลูกค้าจึงเริ่มเปลี่ยนส่วนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน