ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

แก้ปัญหาสายยางหลุดออกจากตัวควบคุมอุณหภูมิโลหะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แต่ก่อนลูกค้าใช้ท่อที่ยึดด้วยข้อต่อจากคู่แข่งในระบบท่อลำเลียงวงจรน้ำสำหรับการหล่อเย็นซึ่งต่อกับตัวควบคุมอุณหภูมิโลหะ สารหล่อเย็นที่เดินทางผ่านระบบท่อจะมีค่าแรงดัน 0.6 MPa แต่ท่อกลับหลุดออกจากข้อต่อ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในโรงงาน การผลิตต้องหยุดลง นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดและทำให้โรงงานแห้ง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียในการผลิต

ต่อมาลูกค้าจึงตัดสินใจใช้สายยาง HYBRID TOYORON Hose ที่มีความทนทานต่อการยุบตัว พร้อมกับข้อต่อ TOYOCONNECTOR เพื่อป้องกันสายยางหลุดออก ทำให้อัตราการไหลสูงขึ้นและการหล่อเย็นมีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการหลุดของสายยางด้วยเช่นกัน

▶ วิดีโอเปรียบเทียบการสูญเสียแรงดัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง