ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

โรงงานผลิตเครื่องจักร

แก้ปัญหาน้ำมันรั่วจากรอยแตกของท่อเหล็กที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในไซต์งาน

แต่ก่อนลูกค้าใช้ระบบท่อโลหะเป็นท่อระบายสำหรับวงจรหล่อเย็นของเครนที่ใช้ในการขนส่งพัสดุต่างๆ แต่แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเครนทำให้เกิดรอยแตกเนื่องจากแรงเค้นในระบบท่อโลหะ น้ำมันจึงเกิดการรั่วไหลบ่อยครั้ง ส่งผลให้เครนเสื่อมสภาพลง

ต่อมาลูกค้าจึงตัดสินใจใช้สายยาง HYBRID TOYORON Hose ที่มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อการบิดโค้งและยุบตัว โค้งงอได้ดีในที่แคบ การเปลี่ยนนำสายยางมาใช้เป็นระบบท่อยังช่วยป้องกันการเกิดแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย นอกจากนี้ลูกค้ายังตัดสินใจใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วไหลที่เกิดขึ้นจากแรงสั่นสะเทือน นับจากวันที่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของโตโยกส์ ลูกค้าไม่พบการรั่วไหลใดๆ และไม่เกิดแรงสั่นสะเทือน ทำให้ช่วยลูกค้าเพิ่มความแข็งแรงของระบบท่อได้สำเร็จ ลูกค้ายังพึงพอใจกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โตโยกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในไซต์งานในกรณีที่ต้องรับมือกับการรั่วไหลฉับพลันของระบบท่อโลหะเก่าที่ยังคงอยู่ในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง