ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

แก้ปัญหาการรั่วไหลจากข้อต่อ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานสายยาง และเพิ่มความสามารถในการทำงาน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยาง PVC ต่อกับข้อต่อเฟอร์รูลแบบมีหางปลาไหลและสายรัด เพื่อลำเลียงวัตถุดิบ (น้ำองุ่น) จากเครื่องบีบอัดไปยังถังบ่ม/ถังเก็บในโรงงานผลิตไวน์ เนื่องจากการเปลี่ยนถังจะใช้มือเป็นประจำ จึงทำให้สายรัดข้อต่อเกิดหลวมและของไหลเริ่มเกิดการรั่วไหล ทำให้เกิดปัญหาในการผลิต เช่น ต้องหยุดไลน์การผลิตและทำความสะอาด

ต่อมาลูกค้าจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้สายยาง TOYORING-F Hose ที่มีคอยล์พลาสติกเนื่องจากมีความสามารถในการทำงานดีเยี่ยม ลูกค้ายังเปลี่ยนมาใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR ประเภท FERRULE เพื่อแก้ปัญหาการรั่วไหลและการตกค้างสะสมของของไหล นับจากวันที่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของโตโยกส์ ไม่พบการรั่วไหลใดๆ เนื่องจากสามารถจัดการสายยางได้สะดวก ทำให้สมรรถนะการทำงานสูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง