ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ลดปัญหาการเสื่อมสภาพของสายยางและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการเพิ่มคุณสมบัติการทนความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการลดจำนวนครั้งที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางแบบดูดเพื่อลำเลียงเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตชิ้นส่วนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งขณะใช้งานอุณหภูมิจะขึ้นสูงถึง 80°C แต่สายยางที่ใช้อยู่สามารถทนความร้อนได้เพียง 50 ถึง 60°C เท่านั้น ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจว่าสายยางที่ใช้อยู่จะสามารถทนความร้อนสูงได้ การใช้สายยางดังกล่าวทำให้สายยางเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้งและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัญหาดังกล่าวจึงต้องได้รับการแก้ไข

ลูกค้าจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้สายยาง TOYOTOP-E 100°C Hose ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 100°C ส่วนใกล้กับข้อต่อไม่บิดงอหรือยุบตัวจากความร้อน นับแต่นั้นมาลูกค้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนอีกต่อไป ทำให้สามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้อย่างไร้กังวล ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้กับท่ออื่นๆ ด้วยเช่นกัน

▶ วิดีโอเปรียบเทียบความทนทาน (ขณะลำเลียงที่อุณหภูมิสูง)