ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด โดยการป้องกันสายยางเสื่อมสภาพและป้องกันการหลุดรั่วของข้อต่อ

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางซิลิโคนทนความร้อนต่อกับแคลมป์รัดท่อแบบข้อต่อหางปลาไหล เพื่อลำเลียงน้ำร้อน (120°C) สำหรับเครื่องหล่อพลาสติก แต่สายยางเริ่มมีรอยแตกหลังใช้งานไม่ถึงหนึ่งปี ข้อต่อยังหลุดและมีการรั่วไหลเกิดขึ้น ลูกค้าจึงต้องหาวิธีป้องกันการสูญเสียผลผลิตและป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากแผลพุพองในการปฏิบัติงาน

ลูกค้าจึงตัดสินใจใช้สายยางไอน้ำ TOYOSILICONE Steam Hose (ทนความร้อนสูงสุด 140°C) และข้อต่อ TOYOCONNECTOR เพื่อป้องกันการหลุดรั่ว หลังจากเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของโตโยกส์ ลูกค้าพบว่าสายยางเสื่อมสภาพจากความร้อนน้อยลง ทำให้รอบการเปลี่ยนสายยางนานขึ้น ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่ยังช่วยแก้ปัญหาการหลุดรั่ว ทำให้ลูกค้าสามารถรักษากระบวนการผลิตให้มีความเสถียร ป้องกันการเกิดแผลพุพอง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง