ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

การออกแบบที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ ช่วยประหยัดเวลาทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าเดิม

โรงงานแห่งหนึ่งเดิมใช้สายดูดเพื่อลำเลียงเม็ดพลาสติกไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูป
แต่เกิดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการทำงาน ทำให้เม็ดพลาสติกอุดตันสายยางและทำให้ต้องหยุดการผลิต สายยางเป็นแบบทึบจึงทำให้หาจุดที่อุดตันได้ลำบาก เสียเวลาในการหาจุดที่อุดตัน ประสิทธิภาพการผลิตจึงลดลง

ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาใช้สายยาง TOYOTOP-E 100°C ที่มีคุณสมบัติโปร่งใสสูงและออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต ใช้คลิปรัดเฉพาะที่ต่อกราวด์ได้สะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดพลาสติกสะสมภายในสายยาง สายยางมีความอ่อนนุ่ม จึงต่อกับเครื่องอบแห้งและถังได้สะดวก ทั้งยังทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ทำให้สายยางรุ่นนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าของเรา

▶วิดีโอเปรียบเทียบประจุไฟฟ้าของวัสดุประเภทเม็ดและผง