ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

หมดห่วงปัญหาจากสายรัด การผลิตดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งใช้ระบบสายยางในส่วนต่างๆ ของโรงงาน เช่น ไลน์การผลิต ประกอบกับข้อต่อหางปลาไหลและรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อ
เคยเกิดอุบัติเหตุที่ปลายถุงมือทำงานขาดขณะทำการรัดเข็มขัดรัดท่อ ทำให้เศษถุงมือเข้าปนเปื้อนไปกับผลิตภัณฑ์ โชคดีที่ตรวจพบและแก้ไขปัญหาได้ทันก่อนจัดส่งผลิตภัณฑ์ แต่หลังจากนั้นจึงมีการพิจารณาใช้ระบบสายยางแบบไม่ใช้เข็มขัดรัดท่อเพื่อป้องกันปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคต

จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR เพื่อใช้ระบบสายยางแบบไม่ใช้เข็มขัดรัดท่อในการป้องกันปัญหาการผลิตดังกล่าว โดยได้มีการตรวจสอบและพบว่าระบบดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการถอดแยกออกมาทำความสะอาดอีกต่อไป โครงสร้างแบบใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรัดเข็มขัดรัดท่อ จึงเริ่มมีการนำระบบนี้มาใช้กับเครื่องบรรจุและสายยางลำเลียงน้ำที่ใช้ทำความสะอาดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระงานทำความสะอาดเนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดแยกออกมาทำความสะอาด ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง