ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ซ้ำได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาความปลอดภัย (ป้องกันการหลุดรั่ว)

ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวแบบสายถักจากผู้ผลิตอื่นเป็นระบบท่อลำเลียงวัตถุดิบจากถังอิมัลซิไฟเออร์ไปยังเครื่องบรรจุ ซึ่งแต่เดิมรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อ แต่ต่อมาเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวเนื่องจากครั้งหนึ่งเคยเกิดการหลุดรั่ว ทำให้มีกลิ่นติดพื้นไม่จางหาย ทำให้ลูกค้าต้องหยุดทำงานเป็นเวลา 5 วัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย้ำหัว มีความจำเป็นต้องทิ้งข้อต่อ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ลูกค้าได้ดูวิดีโอผลิตภัณฑ์ของเราที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทั้งยังช่วยป้องกันการหลุดรั่วได้ดีเหมือนผลิตภัณฑ์ย้ำหัว จึงได้ลองทดสอบการใช้งาน
ลูกค้ายืนยันว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ปลอดภัย อีกทั้งยังพึงพอใจทั้งในด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ความสะดวก และการเปลี่ยนใหม่ที่เรียบง่าย ลูกค้าจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ยังตัดสินใจนำผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้แทนผลิตภัณฑ์ย้ำหัวในไลน์การผลิตอื่นๆ ในชั้นเดียวกันอีกด้วย

▶ วิดีโอเปรียบเทียบความปลอดภัยและความทนทานต่อแรงดัน