ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ความสามารถในการผลิตสูงขึ้นด้วยการแก้ปัญหาสายยางยุบตัวและน้ำรั่วไหลจากข้อต่อ

แต่ก่อนลูกค้าใช้ท่อต่อกับข้อต่อขันเกลียวเป็นระบบท่อหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นรอบฝาครอบกันฝุ่นของเครื่องฉีดขึ้นรูป อย่างไรก็ตาม ท่อจะสูญเสียแรงดันและยุบตัวเมื่อเครื่องหยุดทำงาน เมื่อเครื่องเริ่มทำงานและท่อได้รับแรงดันอีกครั้ง น้ำจะรั่วออกจากบริเวณระหว่างท่อและข้อต่อ ทำให้ต้องหยุดการผลิต เกิดปัญหาที่ทำให้การทำงานต้องหยุดชะงัก เช่น การสูญเสียผลผลิตและต้องใช้เวลาในการตรวจหาและแก้ไขปัญหา

ลูกค้าจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้สายยาง HYBRID TOYORON Hose (ออกแบบให้คงทนต่อการยุบตัวและรักษารูปได้ดี) และข้อต่อ TOYOCONNECTOR (ป้องกันสายยางหลุดรั่ว) ลูกค้าคาดหวังว่าการใช้สายยาง HYBRID TOYORON Hose จะช่วยเพิ่มอัตราการไหลและอัตราการหล่อเย็น ในขณะที่ข้อต่อ TOYOCONNECTOR จะช่วยให้งานติดตั้งเป็นมาตรฐานเดียวกัน จากนั้นมา ลูกค้าไม่เจอปัญหาการผลิตและสามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัดอีกต่อไป ลูกค้ามีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง