ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นด้วยการแก้ปัญหาสายยางบิดงอและยุบตัวและปัญหาน้ำรั่วไหลจากข้อต่อ

บริษัทผลิตเหล้าสาเกแห่งหนึ่งเคยใช้สายยางเกรดอาหารแบบไม่ใช้สายพทาเลตและใช้วิธียึดสายยางแบบหางปลาไหล สำหรับลำเลียงผลิตภัณฑ์เข้าถังผสมและลำเลียงน้ำร้อน 80°C อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่สูงทำให้สายยางเกิดการบิดงอและยุบตัว อีกทั้งยังมีการรัวไหลออกจากข้อต่อ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยน

หลังจากลูกค้าได้ดูวิดีโอเปรียบเทียบการดัดงอของสายยาง TOYOSILICONE Hose และคุณสมบัติทนต่อแรงดันและความปลอดภัยของแต่ละชนิดข้อต่อ ทำให้ตัดสินสินใจลองใช้สายยาง HYBRID TOYOSILICONE Hose และข้อต่อ TOYOCONNECTOR อัตราการเปลี่ยนสายยางลดลงและไม่มีการรั่วไหล ทำให้การผลิตดำเนินไปได้ด้วยความเสถียร ผลิตภัณฑ์เดียวกันยังถูกนำไปใช้ในไลน์การผลิตอื่นๆ อีกด้วยเช่นกัน

▶ การเปรียบเทียบการทนต่อแรงดันและความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง