ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีขึ้นช่วยป้องกันการเกิดรูและสิ่งแปลกปลอมเข้าด้านใน

แต่ก่อนลูกค้าใช้สายยางดูดในการลำเลียงเม็ดเรซินไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูป แต่หลังจากใช้งานไม่ถึงหนึ่งปี สายยางเกิดการเสื่อมสภาพเนื่องจากการสึกหรอทำให้สายยางมีรู ซึ่งเศษต่างๆ เข้าในสายยาง ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนด้วยสิ่งแปลกปลอมจนทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์

หลังจากนั้นลูกค้าได้ดูวิดีโอเปรียบเทียบคุณสมบัติความทนต่อการสึกหรอของสายยาง TOYOTOP-E 100°C Hose และได้ลองนำไปใช้จริงเป็นเวลาสามเดือน พบว่าใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการสึกหรอและความยืดหยุ่น ทำให้การผลิตดำเนินได้ด้วยความปลอดภัย จึงตัดสินใจนำไปใช้ในไลน์อื่นด้วยเช่นกัน เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ไม่เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์หรือมีปัญหาในการเปลี่ยนใหม่ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ปฏิบัติงานและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า

▶ วิดีโอเปรียบเทียบความทนทานต่อการสึกหรอ