ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

การติดตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ประแจปากตาย

เดิมทีการติดตั้งข้อต่อ TOYOCONNECTOR จะใช้ประแจเลื่อน แต่เนื่องจากประแจเลื่อนมักจะหลวมและลื่นหลุดได้ง่าย ทั้งยังใช้เวลานานในการติดตั้ง นอกจากนี้ ยังสามารถจับน็อตขันเกลียวหกเหลี่ยมได้เฉพาะจากด้านข้าง ทำให้ติดตั้งได้ยากในพื้นที่แคบ

เราจึงตัดสินใจใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR LIGHT ซึ่งทำให้สามารถใช้ประแจปากตายในการติดตั้งได้ น็อตขันเกลียวหกเหลี่ยมถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับประแจมาตรฐาน JIS ทำให้สามารถขันเกลียวได้ง่ายขึ้นและประกอบได้แน่นขึ้น ประแจปากตายสามารถใช้จับน็อตที่ 45 องศาเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

▶ เปรียบเทียบงานติดตั้งระบบท่อในพื้นที่แคบ