ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

ทำให้การผลิตมีเสถียรภาพโดยขจัดการแตกรั่วแบบด้ายถักฉีกขาดเนื่องจากการเคลื่อนที่ของสายยาง

มีการใช้สายยางซิลิโคนจากบริษัทอื่นในโรงงานช็อกโกแลตเพื่อส่งช็อกโกแลตไปยังแท็งก์ในระหว่างกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม ในบริเวณที่สายยางแบบเคลื่อนที่ได้เกิดการโค้งงอ มีการแตกรั่วแบบด้ายถักฉีกขาดขึ้น สายยางแตกรั่วในระหว่างการใช้งานอาจทำให้ไลน์การผลิตหยุดชะงัก ส่งผลให้ต้องดำเนินมาตรการรับมือที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน

ผู้ผลิตได้รับการแนะนำให้ใช้สายยางซิลิโคนของ Toyox ซึ่งโครงสร้างถักพิเศษเพื่อป้องกันการแตกรั่วแบบด้ายถักฉีกขาดและหันมาใช้สายยาง TOYOSILICONE-S ซึ่งมีรัศมีการโค้งงอที่น้อยกว่า ด้วยความทนต่อการโค้งงอสูงและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมทำให้ผู้ผลิตเปลี่ยนสายยางอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของ Toyox ด้วยเช่นกัน

▶ วิดีโอเปรียบเทียบความปลอดภัยในการทนต่อแรงดัน

▶ วิดีโอเปรียบเทียบการโค้งงอ

โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ด้ายแตกรั่วและบิดตัวได้ยาก