ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

ปรับปรุงความทนต่อการติดกลิ่นและการสะสมของของเหลวที่ข้อต่อเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น

โรงงานใช้สายยาง PVC เกรดอาหารและส่วนประกอบแบบรอยหยักด้วยการยึดแคลมป์รัดท่อสำหรับการขนย้ายขิง แม้หลังจากทำความสะอาดสายยางที่ใช้สำหรับขนย้ายผลิตภัณฑ์แล้ว ทว่ากลิ่นยังคงติดอยู่ ทำให้เกิดความกังวลว่ากลิ่นอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผู้ผลิตไม่พอใจกับสุขอนามัยเนื่องจากมีของเหลวสะสมอยู่ที่ข้อต่อ

ผู้ผลิตได้เกิดความตระหนักว่าผลิตภัณฑ์ Toyox แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปอย่างไร โดยการชมวิดีโอเปรียบเทียบความสามารถในการทำความสะอาดของสายยางฟลูออรีนและสายยาง PVC และจากการดูตัวอย่างข้อต่อแบบตัดขวาง ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Toyox หลังจากได้รู้ว่าสายยาง TOYOFUSSO SOFT และข้อต่อ TOYOCONNECTOR ช่วยปรับปรุงการทำงานได้อย่างมาก ผลิตภัณฑ์ของ Toyox ได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งในด้านการใช้งานอย่างปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

▶ เปรียบเทียบการทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง