ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

หมดปัญหาการรั่วซึม และทำให้งานท่อง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

สายยาง SUPER TOYORON ของ Toyox และส่วนประกอบแบบรอยหยักด้วยการยึดแคลมป์รัดท่อถูกนำไปใช้เป็นท่อสำหรับส่งน้ำหล่อเย็นไปยังเครื่องจักรในโรงงาน อย่างไรก็ตาม น้ำเริ่มรั่วจากจุดที่เชื่อมต่อระหว่างสายยางและข้อต่อ นอกจากจะต้องจัดการกับการผลิตที่ต้องหยุดลงและทำความสะอาดน้ำที่รั่วซึมอย่างกะทันหันแล้ว ผู้ผลิตยังต้องป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้โดนน้ำซึ่งอาจทำให้การทำงานเกิดความผิดปกติได้

หลังจากดูวิดีโอเปรียบเทียบการทนต่อแรงดันระหว่างส่วนประกอบแบบรอยหยักด้วยการยึดแคลมป์รัดท่อและข้อต่อ TOYOCONNECTOR ของ Toyox แล้ว ผู้ผลิตจึงตัดสินใจเลือกใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR เพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า ขอแนะนำข้อต่อ TOYOCONNECTOR ที่จะช่วยขจัดปัญหาน้ำรั่วซึมและปัญหาอื่นๆ เปิดประตูสู่การทำงานที่มั่นคงและการผลิตที่เชื่อถือได้ ผู้ผลิตพอใจมากกับการลดเวลาในการประกอบและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างมาก และวางแผนที่จะเปลี่ยนระบบท่อในสถานที่อื่นๆ ในอนาคต

▶ วิดีโอเปรียบเทียบความปลอดภัยในการทนต่อแรงดัน

▶ วิดีโอเปรียบเทียบความสามารถในการติดตั้ง

▶ วิดีโอการติดตั้ง TC6-B TOYOCONNECTOR