ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

ภาวะตกค้างของสีน้อยลง (สี) ในสายยาง และลดเวลาการทำความสะอาด

สายยางซิลิโคนถูกใช้เพื่อลำเลียงสารสกัดเพอริลลาสีแดงที่อุณหภูมิ 90°C ในระหว่างกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม สีมักจะติดค้างอยู่ในสายยาง และกระบวนการทำความสะอาดสายยางก็ใช้เวลานาน นอกจากนี้ สายยางถูกเปลี่ยนด้วยสายยางใหม่ปีละครั้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารแปลกปลอม

เราได้ทดลองใช้สายยาง FUSSOTHERMO-S100°C ซึ่งทนต่อความร้อนได้ถึง 100°C และชั้นในสุดทำจากเรซินฟลูออรีน ไม่มีสีหรือความเหนียวเหนอะหนะของพื้นผิว และมีกลิ่นตกค้างเพียงเล็กน้อยหลังการล้าง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตได้ประเมินว่าผลิตภัณฑ์มีโอกาสดัดงอน้อยกว่าและจัดการได้ง่ายกว่าสายยางซิลิโคน

▶ วิดีโอเปรียบเทียบการล้างทำความสะอาด

▶ วิดีโอเปรียบเทียบความยืดหยุ่น