ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

ความร้อนทำให้ท่ออ่อนยุบตัว ท่ออ่อนจึงลำเลียงวัตถุดิบได้ไม่เสถียร

ท่ออ่อนลำเลียงพลาสติก PET ที่อุณหภูมิอบแห้ง 80°C ถึง 100°C เกิดการยุบตัวเนื่องจากความร้อน ทำให้ลำเลียงวัตถุดิบได้ไม่เสถียร จนเป็นสาเหตุทำให้แม่พิมพ์เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ การลำเลียงวัสดุผงต่างๆ ยังก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต ทำให้วัตถุดิบเกาะติดผิวด้านในท่ออ่อน และต่อมาปะปนกันเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางการไหล และปนเปื้อนเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียงอยู่ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือปัญหาดังกล่าว

เปลี่ยนเป็นท่ออ่อน TOYOTOP-E-100°C ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและป้องกันไฟฟ้าสถิต หมดห่วงปัญหาท่ออ่อนยุบตัว ทำให้ลำเลียงวัตถุดิบได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อไม่มีไฟฟ้าสถิต จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเกาะติดของวัตถุดิบอีกต่อไป ช่วยลดผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิ พร้อมทั้งแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียง