ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

วัสดุผิวด้านในของท่ออ่อนเกิดการสึกหรอ ทำให้เกิดรูรั่ว และต้องเปลี่ยนท่ออ่อนบ่อยครั้ง

วัสดุผิวด้านในของท่ออ่อนที่ใช้ลำเลียงเม็ดพลาสติกมักเกิดการสึกหรอ ทำให้เกิดรูรั่ว และต้องเปลี่ยนท่ออ่อนบ่อยครั้ง วัสดุที่สึกหรอจะปนเปื้อนเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียง ทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์และลดผลผลิต

เปลี่ยนเป็นท่ออ่อน TOYOTOP-E-100°C ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการสึกหรอ ซึ่งผิวด้านในผ่านการพัฒนาให้ทนทานต่อการสึกหรอได้มากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนท่ออ่อน วัสดุท่ออ่อนปนเปื้อนเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียงน้อยลง ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตต่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต