ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

ท่ออ่อนเป็นรูจากแรงเสียดทาน เป็นสาเหตุให้ลำเลียงวัตถุดิบได้ไม่สม่ำเสมอ

ในการลำเลียงวัตถุดิบที่เป็นเม็ดพลาสติกจากเครื่องอบแห้งไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูป จะมีแรงเสียดทานซึ่งอาจทำให้เกิดรูในท่ออ่อนได้ แม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ใช้งานได้ต่อไป แต่ไม่สามารถลำเลียงได้ตามยอดปริมาตรที่ต้องการ การขึ้นรูปเกิดความเสียหาย และเสียเวลาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนที่จะนำไปใช้เพื่อทำงานอื่นๆ

เราทดลองใช้งานท่ออ่อน TOYOTOP-E 100°C ที่มีความทนทานต่อความร้อน 100°C และแรงเสียดทาน ส่วนงอของท่ออ่อนที่มักเกิดรูได้ง่ายไม่มีรูอีกต่อไป ทำให้ลำเลียงได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตยังป้องกันการผสมอย่างไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต ซึ่งลดการเกิดความเสียหายหรือปัญหาอื่นๆ ที่มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน