มาตรฐาน RoHS

มาตรฐาน RoHS เป็นข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยการจำกัดการใช้งานสารที่เป็นอันตราย (เกินค่าความเข้มข้นที่อนุญาต) ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึง “ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุด เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2006

ขั้นตอนการควบคุมการส่งออก

1 กรกฎาคม 2006 มาตรฐาน RoHS
สารที่ถูกจำกัดการใช้งาน: 6 ชนิด
ขอบเขตการใช้งาน: 10 หมวด
3 มกราคม 2013 มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข
สารที่ถูกจำกัดการใช้งาน: 6 ชนิด
ขอบเขตการใช้งาน: 11 หมวด *เพิ่ม 1 หมวด
4 มิถุนายน 2015 มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไขประกาศใช้
สารที่ถูกจำกัดการใช้งาน: 10 ชนิด *เพิ่ม 4 ชนิด
ขอบเขตการใช้งาน: 11 หมวด
22 กรกฎาคม 2019 เริ่มบังคับใช้ 9 หมวด โดยยกเว้น “เครื่องมือแพทย์” และ “อุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังและควบคุม”
22 กรกฎาคม 2021 เริ่มบังคับใช้ 11 หมวดตามที่กล่าวไว้ด้านบน (ตามที่วางกำหนดไว้)

สารต้องห้าม: 10 ชนิด

สารต้องห้าม ความเข้มข้นที่จำกัด (ค่าเกณฑ์)
ตะกั่ว 0.1wt%
ปรอท 0.1wt%
แคดเมียม 0.01wt%
เฮกซะวาเลนท์โครเมียม 0.1wt%
โพลิโบรมิเนทไบฟีนิล: PBB 0.1wt%
โพลิโบรมิเนทไดฟีนิลอีเธอร์: PBDE 0.1wt%
บิส (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลต: DEHP 0.1wt% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่
บิวทิลเบนซิลพทาเลต: BBP 0.1wt% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่
ดิบิวทิลพทาเลต: DBP 0.1wt% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่
ไดไอโซบิวทิลพทาเลต: DIBP 0.1wt% สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่

ขอบเขตการใช้งาน: 11 หมวด

หมวด
1. เครื่องใช้ภายในครัวเรือนขนาดใหญ่
2. เครื่องใช้ภายในครัวเรือนขนาดเล็ก
3. อุปกรณ์ไอทีและโทรคมนาคม
4. เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
6. เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7. ของเล่น อุปกรณ์สันทนาการและกีฬา
8. เครื่องมือแพทย์
9.อุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังและควบคุม
10. เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
11. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดที่กล่าวไว้ด้านบน

ข้อต่อ TOYOX สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2

เราใช้พทาเลตเอสเทอร์เป็นพลาสติไซเซอร์เพื่อทำให้ท่ออ่อนที่ทำจาก PVC อ่อนตัวลง โดยพทาเลตเอสเทอร์ชนิดที่นำมาใช้นั้นอยู่นอกเหนือจากรายการสารที่ถูกจำกัดการใช้งานของ RoHS2 (RoHS ฉบับแก้ไข)
ดังนั้น "ท่ออ่อนมาตรฐานและข้อต่อ TOYOCONNECTOR" ของเราทั้งหมดจึงมีความสอดคล้องตาม RoHS ฉบับปัจจุบันและ RoHS2 (RoHS ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2019 เช่นกัน

ตัวอย่างเครื่องหมาย

ท่ออ่อนของเราทำจากเรซิน PVC มีเครื่องหมายผู้ผลิตกำกับถึงผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตาม RoHS2 (RoHS ฉบับแก้ไข)

ตัวอย่างเครื่องหมาย
ตัวอย่างเครื่องหมาย

การออกใบรับรอง

คุณสามารถดาวน์โหลด "รายงานการตรวจสอบปริมาณสารเคมี" เพื่อใช้ในการรับรองว่าท่ออ่อนไม่ได้ใช้วัสดุจากรายการสารที่ถูกจำกัดการใช้งานของ RoHS2 (RoHS ฉบับแก้ไข)
*จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อทำการดาวน์โหลด หากคุณเป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้ว โปรดใช้ ID และรหัสปัจจุบันในการลงชื่อเข้าใช้

ตัวอย่างใบรับรองท่ออ่อน
ตัวอย่างใบรับรองท่ออ่อน