คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qการติดตั้งปะเก็นที่ข้อต่อของรุ่น HF, รุ่น HM, รุ่น HC และรุ่น HNT ด้วยหรือไม่?
A

มีการติดตั้งประเก็นในรุ่น HC แต่จะไม่ติดตั้งปะเก็นที่ข้อต่อในรุ่นอื่น
นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ จึงขอให้คุณจัดเตรียมไว้ต่างหาก
TOYOX ไม่มีการบริการปะเก็นชิ้นเดี่ยว
TOYOX จำหน่ายแหวนรองกันรั่วสำหรับข้อต่อ KAMLOK แยกต่างหาก แต่ไม่ได้จำหน่ายแหวนยางสำหรับข้อต่ออื่นๆ