คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qการใช้ข้อต่อตัวผู้และข้อต่อเกลียวบนแท่นอุดรอยรั่วแตกต่างกันอย่างไร
A

ข้อต่อตัวผู้ใช้สำหรับงานปลอดเชื้อ ไม่สามารถใช้ได้กับเกลียวท่อ