คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qข้อต่อ KAMLOK มีช่วงแรงดันใช้งานเท่าใด
A

ขึ้นอยู่กับวัสดุโครงหลักและขนาดของข้อต่อ คลิกที่นี่
เพื่อดูข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับช่วงแรงดันใช้งาน อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงแรงดันใช้งานของสายยางที่เหมาะสมเมื่อทำการต่อสายยาง โปรดทราบว่าถึงแม้ว่าแรงดันจะอยู่ในช่วงแรงดันใช้งาน แต่แรงดันอาจรั่วออกได้โดยขึ้นอยู่กับสภาพลักษณะการยึด