คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qช่วงอุณหภูมิใช้งานของสายยางเป็นค่าของส่วนด้านในหรือส่วนด้านนอกสายยาง
A

ช่วงอุณหภูมิใช้งานของสายยางจะครอบคลุมทั้งอุณหภูมิของไหลและอุณหภูมิบรรยากาศ