คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qต้องการติดตั้งปลั๊กกันฝุ่น 634-A เข้ากับ KAMLOK 633-DB-1/2 อยากรู้ว่า KAMLOK ขนาด 1/2 และ 3/4 ใช้ข้อต่อแบบเดียวกันหรือไม่
A

ขนาดข้อต่อ KAMLOK ที่ใช้ร่วมกันคือ 1/2 และ 3/4 ดังนั้น จึงเป็นข้อต่อแบบเดียวกันและสามารถใช้ได้กับปลั๊กกันฝุ่นและฝาปิดกันฝุ่นขนาด 1/2 และ 3/4