คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qสายยางซิลิโคนถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร เลขที่ 196 (Positive List System) หรือไม่ มีเอกสารรับรองให้หรือไม่
A

กฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร เลขที่ 196 (Positive List System) จะครอบคลุมเพียงพลาสติกสังเคราะห์เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงยางซิลิโคน สายยางซิลิโคนของโตโยกส์จะถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร เลขที่ 595 สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน มีเอกสารรับรองให้ดาวน์โหลด (ฟรี)