คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qสายยางบางเส้นจะมีเครื่องหมาย “R2” และบางเส้นจะมีเครื่องหมาย “RoHS2” มีความแตกต่างกันอย่างไร
A

เครื่องหมายทั้งสองแบบบ่งชี้ถึงความถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 โตโยกส์เริ่มใช้เครื่องหมาย “R2” เพื่อบ่งชี้ถึงความถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2560 อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปีเดียวกัน โตโยกส์ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย “RoHS2” เพื่อแสดงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น