คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qสายยางโปร่งใส PVC ที่ใช้อยู่มีสีขาวขุ่น ควรเปลี่ยนใหม่หรือไม่
A

หากเกิดจากการจ่ายน้ำ (การตกผลึก) ให้ตากให้แห้งและนำความชื้นออก สายยางจะคืนสภาพความโปร่งใสกลับเป็นปกติ