คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qสายยาง TOYOFUSSO Hose ที่ซื้อมาไม่มีแถบพิมพ์เหมือนที่แสดงบนเว็บไซต์ สมรรถนะการทำงานจะแตกต่างกันหรือไม่
A

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา โตโยกส์ได้เปลี่ยนวัสดุพื้นผิวด้านนอกของสายยาง TOYOFUSSO Hose จาก PVC อ่อนมาใช้โพลียูริเทนแทน ผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นมาจะมีเส้น (แถบสี) พิมพ์อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีความทนทานต่อความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 70°C เป็น 80°C
FF_before   FF_after
 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเลิกการผลิต     ผลิตภัณฑ์ล่าสุด