คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qสายรัดท่ออ่อน TOYOX สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 หรือไม่
A

สายรัดท่ออ่อนทั้งหมดสอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 มีเอกสารรับรองให้หากจำเป็น

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบได้ภายหลังการสมัครสมาชิก สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ